Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioade de raportare începând cu ianuarie 2012, Declaraţia 394 se va putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu).

Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fişierului XML, consultaţi specificatiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă la adresa http://chat.mfinante.ro/d394.nsf

Periodicitatea de depunere a acestei declaraţii informative va fi aceeaşi cu a decontului de TVA (declaraţia 300), conform vectorului fiscal al contribuabilului.

Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A si Soft J) pentru declaraţia 394 vor putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice - Descărcare formulare, unde se vor regăsi şi prevederile legale, precum şi instrucţiuni / documentaţie de ajutor

In noile versiuni ale declaraţiei 394, aceasta se va putea depune semnată electronic, cu certificat digital calificat şi prin Internet, de pe pagina de upload a declaraţiilor 100, 112, 300, 390, 710, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml ataşat, pe suport CD, însoţite de rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat.

Pentru perioadele de raportare anterioare lunii ianuarie 2012, declaraţia 394 va putea fi depusă doar la ghişeu, generată prin programele de asistenţă existente, accesibile pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili - Programe utile - Declaraţii fiscale