Asculta

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   Nr. 3 din  5 ianuarie 2007

privind Procedura de solicitare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare

publicat īn Monitorul Oficial nr.  19 din 11 ianuarie 2007

 

    Īn temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    avānd īn vedere prevederile art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Contribuabilii care se īnfiinţează īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007 şi solicită īnregistrarea īn scopuri de TVA de la īnfiinţare au obligaţia ca după īnregistrarea īn registrul comerţului să solicite eliberarea certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA.

    ART. 2

    Pentru solicitarea certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA, contribuabilii depun la organul fiscal īn a cărui rază teritorială īşi au sediul, denumit īn continuare organ fiscal competent, următoarele documente:

    a) formularul "Cerere de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare", cod MFP 14.13.04.02/c, prevăzut īn anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a Cererii de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare sunt prevăzute īn anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin;

    b) o copie de pe certificatul de īnregistrare care conţine codul unic de īnregistrare, eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lāngă tribunal.

    ART. 3

    Cererea de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA se distribuie gratuit de organul fiscal competent, se completează şi se depune de către contribuabil, direct sau prin īmputernicit.

    ART. 4

    Īn vederea eliberării certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA, organul fiscal poate solicita contribuabilului informaţii suplimentare cu privire la operaţiunile taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, pe care intenţionează să le realizeze, din care să rezulte īndeplinirea condiţiilor de īnregistrare īn scopuri de TVA.

    ART. 5

    Certificatul de īnregistrare īn scopuri de TVA se eliberează īn 24 de ore de la data īnregistrării, la organul fiscal competent, a cererii de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA.

    ART. 6

    Data īnregistrării īn scopuri de TVA a contribuabililor prevăzuţi la art. 1 este data eliberării certificatului de īnregistrare de către oficiul registrului comerţului de pe lāngă tribunal.

    ART. 7

    La eliberarea certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA, organul fiscal competent va completa īn Registrul contribuabililor numărul şi seria certificatului emis.

    ART. 8

    Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9

    La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 545/2004 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru īnregistrarea menţiunilor referitoare la luarea īn/scoaterea din evidenţă ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată a comercianţilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004.

    ART. 10

    Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

    ANEXA 1*)

 

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

    Număr de operator de date cu caracter personal - 1067

 ______________________________________________________________________________

|       |            CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE                   |

|       |       ĪNREGISTRARE ĪN SCOPURI DE TVA PENTRU COMERCIANŢII             |

|       |    CARE SE ĪNREGISTREAZĂ ĪN SCOPURI DE TVA DE LA ĪNFIINŢARE          |

|_______|______________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| A.| DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI                                  |

|___|__________________________________________________________________________|

|   |  1. Cod de identificare fiscală .......................................  |

|   |  2. Număr de ordine īn registrul comerţului ...........................  |

|   |  3. Denumire/Nume şi prenume ..........................................  |

|   |  4. Forma juridică ....................................................  |

|   |  5. Data īnfiinţării ....................................... (aa/ll/zz)  |

|   |  6. Date privind sediul social/domiciliul                                |

|   |        Judeţ .................... Sector ..... Localitate .............  |

|   |        Stradă .............................. Nr. ........ Bloc ........  |

|   |        Scară ..... Etaj ..... Ap. ..... Cod poştal ....................  |

|   |        Fax ........................... Telefon ........................  |

|   |        E-mail .........................................................  |

|___|__________________________________________________________________________|

| B.| ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL                                            |

|___|__________________________________________________________________________|

|   |                                     _                                    |

|   |  1. Reprezentare prin īmputernicit |_|                                   |

|   |     Nr. act īmputernicire ...................... Data .................  |

|   |                                                                          |

|   |  2. Date de identificare ale īmputernicitului                            |

|   |     Nume, prenume/Denumire ............................................  |

|   |     Adresa: Judeţ ............... Sector ...... Localitate ............  |

|   |        Stradă .............................. Nr. ........ Bloc ........  |

|   |        Scară ..... Etaj ..... Ap. ..... Cod poştal ....................  |

|   |        Fax ........................... Telefon ........................  |

|   |        E-mail .........................................................  |

|   |     Cod de identificare fiscală .......................................  |

|___|__________________________________________________________________________|

|                                                                              |

|  SOLICIT ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ĪNREGISTRARE ĪN SCOPURI DE TVA         |

|______________________________________________________________________________|

|    Numele persoanei care face declaraţia ..................................  |

|                                                                              |

|    Semnătura ........................... Ştampila                            |

|                                                                              |

|    Data ......../............/..........                                     |

|______________________________________________________________________________|

|                   Se completează de către organul fiscal                     |

|______________________________________________________________________________|

|    Denumire organ fiscal ..................................................  |

|                                                                              |

|    Nr. de īnregistrare ......... Data īnregistrării ......./......./.......  |

|                                                                              |

|    Numele şi prenumele persoanei care a verificat .........................  |

|                                                                              |

|    Număr legitimaţie ......................................................  |

|______________________________________________________________________________|

    Cod M.F.P. 14.13.04.02/c                                            A4/t1

 

    ANEXA 2

 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a Cererii de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare

 

    1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA pentru comercianţii care se īnregistrează īn scopuri de TVA de la īnfiinţare.

    2. Cod: 14.13.04.02/c.

    3. Format: A4/t1.

    4. Se tipăreşte:

    - īntr-o singură culoare;

    - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    5. U/M: o filă.

    6. Se difuzează: gratuit.

    7. Se utilizează: la eliberarea certificatului de īnregistrare īn scopuri de TVA.

    8. Se īntocmeşte īn: un exemplar;

                     de: contribuabil sau de către īmputernicit.

    9. Circulă: la organul fiscal.

    10. Se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.