Ascultă

                   ORDIN   Nr. 172 din  6 februarie 2006

privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă

EMITENT:      MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 15 februarie 2006

 

Text în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2009

   

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 5 și ale art. 160^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, ale pct. 65^1 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

    ART. 1

    Potrivit pct. 65^1 alin. (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, bunurile care se încadrează în categoria material lemnos, prevăzute la art. 160^1 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt următoarele: masa lemnoasă pe picior, precum și materialul lemnos prevăzut la art. 2 lit. a) din Normele privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 2

    Materialele lemnoase pentru care sunt aplicabile măsurile de simplificare constând în taxarea inversă, prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt cele prevăzute și definite la art. 2 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, cu completările ulterioare.

    ART. 3

    În situația în care până la data intrării în vigoare a prezentului ordin s-a aplicat taxarea inversă, prevăzută de art. 160^1 din Legea nr. 571/2003, de către persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată și pentru alte materiale lemnoase prelucrate sau semifabricate precum furnir, lemn densificat, plăci din așchii de lemn, placaje, plăci fibrolemnoase și altele asemenea, pentru care nu era obligatorie întocmirea documentelor specifice prevăzute la art. 2, taxarea inversă rămâne valabil aplicată atât la furnizor, cât și la beneficiar.