Asculta

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 1552 din 15 septembrie 2006

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006

publicat în Monitorul Oficial nr.  836 din 11 octombrie 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                           Ministrul finanţelor publice,

                        Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

    ANEXA 1

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 5 din 26 iulie 2006

 

    Solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxă pe valoarea adăugată, formulată după data depunerii decontului de TVA, dar până la expirarea termenului legal de depunere a acestuia, produce efectele exprimării opţiunii de rambursare la momentul depunerii iniţiale a decontului.

    Solicitarea se efectuează conform procedurii prevăzute pentru îndreptarea erorilor materiale din deconturile de TVA.