Ascultă

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 1311 din  4 august 2006

pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2006

publicat în Monitorul Oficial nr.  703 din 16 august 2006

 

    În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

    în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                        Ministrul finanţelor publice,

                     Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

    ANEXA 1

 

                                  DECIZIA

            Comisiei fiscale centrale nr. 3 din 5 iulie 2006

 

    Art. 8 şi art. 151 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 55 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare:

    În scopuri de taxă pe valoarea adăugată, dacă o persoană juridică nerezidentă desfăşoară în România activităţi care generează unul sau mai multe sedii permanente, conform art. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta poate să înregistreze ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de lege, numai sediul permanent desemnat în acest scop de către persoana juridică nerezidentă, care va îndeplini toate obligaţiile privind taxa pe valoarea adăugată ale sediilor permanente din România ale respectivei persoane juridice nerezidente. Decizia de a desemna un singur sediu permanent pentru a reprezenta în scopuri de taxă pe valoarea adăugată toate sediile permanente ale aceleiaşi persoane juridice nerezidente se comunică tuturor organelor fiscale în raza cărora îşi desfăşoară activitatea sediile permanente.

 

                              ---------------