Cine declară?

Exclusiv persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

 

Ce se declară?

·                                              toate operaţiunile impozabile cu cota de 9% sau 19%, realizate pe teritoriul naţional, cu alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru care au fost emise facturi, inclusiv facturile emise pentru avansuri;

·                                              inclusiv operaţiuni cu TVA nedeductibil (ex. cheltuieli de protocol);

·                                              în cazul vânzărilor cu amănuntul în care înregistrarea în contabilitate se face pe baza raportului zilnic, dacă au fost emise şi facturi pentru o parte din tranzacţii, aceste facturi vor trebui cuprinse în declaraţie.

 

Ce nu se declară?

·                                              livrările/achiziţiile pentru care s-a emis bon fiscal dar nu s-a emis factura

·                                              operaţiunile cu persoane neînregistrate în scopuri de TVA în România

·                                              facturile emise prin autofacturare

·                                              operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă

 

Cum se declară?

·                                              declaraţia se completează cumulat pe coduri de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzacţii, indiferent dacă au fost realizate, cu acelaşi partener, operaţiuni impozabile cu 9% şi operaţiuni impozabile cu 19% (baza impozabilă şi, respectiv, TVA aferent se cumulează pentru toate operaţiunile);

·                                              în cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.