Conform art. 139^1 alin. (2) din Codul fiscal si pct. 22 alin. (1) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare, daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decāt importul de bunuri, se exprima īn valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romāniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea īn cauza.

Īn contractele īncheiate īntre parti trebuie mentionat daca pentru decontari va fi utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romāniei sau cursul de schimb al unei banci comerciale. Īn cazul īncasarii de avansuri īnainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la data īncasarii avansurilor va ramāne neschimbat la data definitivarii operatiunii.

Conform art. 134^1 alin. (4) din Codul fiscal, faptul generator al taxei pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, cum sunt serviciile de constructii-montaj intervine la data emiterii situatiilor de lucrari sau, dupa caz, la data la care aceste situatii sunt acceptate de beneficiar.

Conform art. 134^2  alin. (1) din Codul fiscal, exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri si prestari de servicii intervine la data la care are loc faptul generator. Conform art. 134^2 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care deroga de la regula generala prevazuta la alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la data la care se īncaseaza avansul, pentru platile īn avans efectuate īnainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile īncasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri īncasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata īnainte de data livrarii sau prestarii acestora. Conform art. 139^1 alin. (2) si art. 134^ 2 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, pentru conversia in lei a avansului incasat, reprezentand 17% din valoarea totala a contractului, trebuia utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romāniei  sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuau decontarile, din data incasarii avansului.

Conform art. 139^1 alin. (2) si art. 134^2  alin. (1) din Codul fiscal, pentru prestarile de servicii decontate pe baza de situatii de lucrari, trebuia utilizat cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romāniei din data emiterii situatiei de lucrari sau, dupa caz, la data la care situatia de lucrari a fost acceptata de beneficiar, dar numai pentru valoarea lucrarilor pentru care nu au fost emise facturi de avans.

Astfel, conform art. 155 alin. (1) din Codul fiscal, factura trebuia emisa cel tārziu pāna īn cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei īn care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului īn care factura a fost deja emisa. Pentru suma avansurilor īncasate īn legatura cu o prestare de servicii, factura se emite cel tārziu pāna īn cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei īn care s-au īncasat avansurile, cu exceptia cazului īn care factura a fost deja emisa.

La pct. 69 alin. (4) din normele metodologice, se prevede ca regularizarea facturilor emise pentru plati īn avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii.

Potrivit art. 155 alin. (5) lit. o) din Codul fiscal, pe factura emisa pentru prestarile de servicii trebuia inscrisa o referire la factura emisa pentru avans.

Societatea a intocmit corect factura pentru situatia de lucrari , daca a incasat sau urma sa incaseze diferenta dintre valoarea situatiei de lucrari si suma stornata ca avans, mai putin suma stornata din factura emisa pentru avans, pentru care trebuie utilizat cursul de la data exigibilitatii operatiunii, respectiv cursul din data emiterii facturii de avans de 3,6767 lei/euro si cursul din data de 1 august 2008 de 3,5366 lei/euro pentru lucrarile de instalati