In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Instructiunile aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2421/2007, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, livrarile de bunuri expediate in afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit in Romania sau de alta persoana in contul sau. Astfel de livrari au loc in cadrul unor contracte prin care persoana obligata sa transporte bunurile in afara Comunitatii este cumparatorul nestabilit in Romania sau alta persoana in contul sau.

Scutirea de taxa pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se justifica, potrivit art. 3 alin. (2) din Instructiunile aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2421/2007, de catre exportator, cu documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b), respectiv:

            a) factura, care trebuie să contină informatiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal sau, dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaratiei vamale de export;

            b) unul dintre următoarele documente:

                     1. declaratia vamală de export, certificată de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

                     2. documentul de însotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, si/sau, după caz, să fie certificat liberul de vamă acordat de autoritatea vamală; sau

                3. confirmarea electronică a părăsirii teritoriului comunitar, transmisă de biroul vamal;

           

Din informatiile prezentate reiese ca societatea romana efectueaza un export de bunuri in diverse state din afara Comunitatii, transportul fiind in sarcina beneficiarului. Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram ca, in conditiile in care care societatea romana face dovada ca bunurile (confectii textile) au parasit spatiul comunitar iar cumparatorul bunurilor, nu este stabilit in Romania, aceasta poate beneficia de scutirea prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Facem precizarea ca parasirea teritoriului comunitar poate fi confirmata cu oricare din documentele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din instructiunile  mentionate mai sus, respectiv declaratia vamala de export, certificata de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar, documentul de insotire la export (EAD), certificat de biroul vamal de iesire din spatiul comunitar sau confirmarea electronica a parasirii teritoriului comunitar, transmisa de biroul vamal. In principiu, oricare dintre aceste documente contine informatii referitoare la mijlocul de transport al bunurilor in afara Comunitatii si poate confirma transportul acestora in afara comunitatii. Referitor la rambursarea TVA catre beneficiarul livrarii de bunuri, precizam ca, aceasta ar putea beneficia de prevederile art. 147^2 alin. (1) din Codul fiscal in conditiile prevazute de acest articol si in situatia in care operatiunile desfasurate de societatea romana nu se incadreaza in nicio scutire prevazuta de Codul fiscal