Ascultă

Ordinul ministrului finanţelor publice   Nr. 1030 din 19 iunie 2006

pentru modificarea şi completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata īn vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.219/2004, cu modificările ulterioare

publicat īn Monitorul Oficial nr. 549 din 26 iunie 2006

 

    Īn temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

    īn baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi ale art. 157 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. 1

    Normele privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata īn vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.219/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 737 din 16 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:

    a) Anexa nr. 1 se completează cu următoarele poziţii:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |            Denumirea categoriei de produse             |     Poziţia    |

|crt.|                                                        |     tarifară   |

|____|________________________________________________________|________________|

|"628| -- Nituri                                              |     7318.23.00 |

|____|________________________________________________________|________________|

|629 | --- Arcuri de compresiune                              |     7320.20.81 |

|____|________________________________________________________|________________|

|630 | --- Arcuri de tracţiune                                |     7320.20.85 |

|____|________________________________________________________|________________|

|631 | --- Altele                                             |     7616.99.90 |

|____|________________________________________________________|________________|

|632 | -- Din metal                                           |     8505.11.00 |

|____|________________________________________________________|________________|

|633 | -- Pentru o intensitate peste 16 A, dar de maximum     |     8536.30.30 |

|    | 125 A                                                  |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|634 | -- Pentru o intensitate peste 125 A                    |     8536.30.90 |

|____|________________________________________________________|________________|

|635 | -- Elemente prefabricate pentru trasee electrice       |     8536.90.01 |

|____|________________________________________________________|________________|

|636 | -- Conexiuni şi elemente de contact pentru fire şi     |     8536.90.10 |

|    | cabluri                                                |                |

|____|________________________________________________________|________________|

|637 | --- Altele                                             |     8538.90.99 |

|____|________________________________________________________|________________|

|638 | - Piese izolante din material plastic                  |     8547.20.00"|

|____|________________________________________________________|________________|

 

    b) Pentru poziţiile tarifare 3926.90.98 şi 7318.29.00 prevăzute īn anexa nr. 1, denumirea categoriilor de produse corespunzătoare se modifică astfel:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |            Denumirea categoriei de produse             |     Poziţia    |

|crt.|                                                        |     tarifară   |

|____|________________________________________________________|________________|

|"391| --- Altele                                             |     3926.90.98 |

|____|________________________________________________________|________________|

|532 | -- Altele                                              |     7318.29.00"|

|____|________________________________________________________|________________|

 

    ART. 2

    Organele fiscale teritoriale şi Autoritatea Naţională a Vămilor vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3

    Prezentul ordin va fi publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat