NOMENCLATORUL obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale

(Anexa 16 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008)

 

 

 

Nr.  crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări īn domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

2

Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

3

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeri

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

4

Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

5

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

6

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

7

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

8

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru persoanele care se află īn concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

9

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăşesc limita supusă impozitului pe venit

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări īn domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

10

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar īn termen

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

11

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află īn arest preventiv

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

12

Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate īn concediu pentru creşterea copilului pānă la īmplinirea vārstei de 2 ani şi īn cazul copilului cu handicap pānă la īmplinirea de către copil a vārstei de 3 ani

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei īn vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007; Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

13

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

14

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate īn incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de către angajator

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

15

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate īn incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit īn condiţiile legii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

16

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate īn şomaj

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

17

Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

18

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

19

Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

20

Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare

21

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

22

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producţia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

23

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziţii intracomunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

24

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producţia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

25

Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziţii intracomunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare

26

Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări īn domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

    NOTĂ: Prin art. II din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 693/2008 se prevede:     " (1) Obligaţia prevăzută la poziţia nr. 26 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se declară lunar de către plătitori, pānă la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă.     (2) Pentru contribuţia prevăzută la poziţia nr. 26 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, formularul 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale" se completează potrivit instrucţiunilor de la cap. II pct. 4 din anexa nr. 10 "Instrucţiuni de completare a formularului 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod. 14.13.01.40" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă."