NOMENCLATORUL FORMELOR JURIDICE

(Utilizat la declaraţiile de înregistrare)

 

 

 

 

COD

Denumire

AFJ

    Alte forme juridice

ASF

Asociatie familială

CON

Concesiune

CRL

Soc civilă profesionala cu pers. juridica si răspundere limitata (SPRL)

INC

Închiriere

LOC

Locaţie de gestiune

OC1

Organizaţie cooperatistă meşteşugărească

OC2

Organizaţie cooperatistă de consum

OC3

Organizaţie cooperatistă de credit

PFA

Persoană fizică independentă

RA

Regie autonomă

SA

Societate comercială pe acţiuni

SCS

Societate comercială în comandită simplă

SNC

Societate comercială în nume colectiv

SPI

Societate profesionala practicieni in insolventa (SPPI)

SRL

Societate comercială cu răspundere limitată

URL

Intreprindere profesionala unipersonala cu răspundere limitata (IPURL)

 

 

 

 

NOMENCLATORUL FORMELOR DE PROPRIETATE

 

COD

DENUMIRE

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi comerciale cu capital integral de stat

13

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome

14

Companii şi societăţi naţionale

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi comerciale în nume colectiv

32

Societăţi comerciale în comandită simplă

33

Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2007

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)