NOMENCLATORUL PRIVIND ACCIZELE

(Anexa 16 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, actualizată prin OPANAF 1607/2009)

 

 

Nr. crt.

Denumire creanţă fiscală

Temei legal

1

Accize pentru bere   

art. 169 şi 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

2

Accize pentru vinuri liniştite   

art. 170 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

3

Accize pentru vinuri spumoase   

art. 170 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

4

Accize pentru băuturi fermentate liniştite, altele decāt bere şi vinuri  

art. 171 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

5

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decāt bere şi vinuri  

art. 171 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

6

Accize pentru produse intermediare   

art. 172 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

7

Accize pentru alcool etilic   

art. 173 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

8

Accize pentru ţigarete   

art. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

9

Accize pentru ţigări şi ţigări de foi   

art. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

10

Accize pentru tutun de fumat   

art. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

11

Accize pentru benzină cu plumb   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

12

Accize pentru benzină fără plumb   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

13

Accize pentru motorină   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

14

Accize pentru păcură   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

15

Accize pentru gaz petrolier lichefiat   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

16

Accize pentru gaz natural   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

17

Accize pentru petrol lampant (kerosen)   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

18

Accize pentru cărbune şi cocs   

art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

19

Accize pentru energie electrică   

art. 1753 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

20

Accize pentru cafea   

art. 207 lit. a), b) şi c) şi art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

21

Accize pentru alte produse   

art. 207 lit. d) - j) şi art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

22

Accize pentru autoturismele care au făcut obiectul unor contracte de leasing iniţiate īnainte de 1 ianuarie 2007

Art. 2211 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare