Serviciu web pentru verificarea contribuabililor care sunt inregistrați in Registrul entităților/unităților de cult

            Trimiteti request-ul continand datele de procesat la urmatoarea adresa:

Web Service URL (POST):
https://webservicesp.anaf.ro/RegCult/api/v1/ws/cult


            Request-ul trebuie sa fie trimis prin POST iar formatul este similar cu exemplul de mai jos:

Post Body:
			[
				{
		  		"cui": _Numar_, "data":"_Data interogarii_"	  
				},
				{
			  	"cui": _Numar_, "data":"_Data interogarii_"	  
				}		
			]
			
exemplu:

            Content-Type: application/json

            [

                {

                    "cui": 1234,

                    "data": "2015-02-14"

                },

                {

                    "cui": 5678,

                    "data": "2015-02-14"

                }

            ]

 

            Datele din exemplu sunt fictive.

Raspunsul va avea urmatoarea structura:
			{
			"cod":200,
			"message":"SUCCESS",
			"found":[
			 {
				"cui": ---codul fiscal---,
      		  	"data": " data_pt_care_se_efectueaza_cautarea",
       		 	"denumire": "-denumire-",
       		 	"adresa": "---adresa---",
      			"dataInceputRegCult": " ", -- data inscrierii in regsitru 
      			"dataAnulareRegCult": " ", -- data radierii din registru
      			"statusRegCult": true -daca data cautata se afla in intervalul dataInceputRegCult - dataAnulareRegCult
      			        / false -daca data cautata nu se afla in intervalul dataInceputRegCult - dataAnulareRegCult
      			        * daca data cautata este ulterioara datei curente, atunci informatiile de raspuns vor fi cele corespunzatoare datei curente
			 }
			 
			]
		 }
			

Folosirea serviciului este supusa urmatoarelor reguli:

            a) Un request poate contine maxim 500 de CUI-uri. Un client poate executa maxim 1 request pe secunda.

 

            b) Orice tentativa de suprasolicitare a serverului va fi pedepsita conform reglementarilor in vigoare.