Etapele pe scurt:

1. Obţineţi un certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditaţi. Registrul furnizorilor de servicii de certificare acreditaţi, este stabilit şi publicat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societaţii Informaţionale pe site-ul  www.mcsi.ro.
2. Instalaţi programul Adobe Reader 8.2.
3. Descărcaţi documentul de confirmare de pe portalul ANAF, completaţi-l, transmiteţi-l pe e-mail la furnizorul certificatului, primiţi-l semnat de acesta, apoi transmiteţi-l prin portal la ANAF (modulul Declaraţii electronice, Acces controlat la dosarul contribuabilului, opţiunea Īnregistrare certificate calificate).
4. Listaţi, semnaţi şi ştampilaţi cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formularul 152).
5. Privind īmputernicirea de la contribuabil: īn situaţia īn care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de īmputernicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabiluluil. Dacă există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului, se prezintă documentul, īn original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărārea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale).
6. Prezentaţi documentele la orice unitate fiscală (īmputernicirea, actul de identitate, formularul 152).
7. Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului se face de regulă prin e-mail, pe adresa comunicată īn formularul 152, īn termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei la organul fiscal, neprimirea acesteia de către contribuabil nu reprezintă un obstacol procedural, tehnic sau de altă natură, pentru accesarea dosarului fiscal. După acest termen puteţi īncerca să utilizati serviciul. Dacă īntāmpinaţi probleme, vă rugăm să trimiteţi mesajul de eroare pe adresa de email Admin.Portal@mfinante.gov.ro
8. Accesaţi serviciul "Acces controlat la dosarul fiscal".
 

- Instrucţiuni de utilizare a serviciului acces controlat la dosarul contribuabilului
- Ghid reinnoire certificate calificate

  • Pentru informaţii suplimentare folosiţi următoarea adresă de e-mail (subiect acces dosar fiscal)
  • Pentru informaţii referitoare la autentificarea pe portalul ANAF, folosiţi următoarea adresă de e-mail

    Avertizare: Datorită unor dificultăţi tehnice, domeniul yahoo nu acceptă e-mail-urile transmise de domeniul mfinante. De aceea, vă rugăm ca īn relaţia cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, să utilizaţi o adresa de e-mail care să conţină un alt domeniu decāt Yahoo şi la care să vă putem transmite răspunsurile noastre.