LEGE   Nr. 5 din 24 ianuarie 1992

privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii

Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale

cu privire la impozitele pe venit

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 10 din 31 ianuarie 1992

 

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se ratifică Acordul dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1992.

 

    Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 6 noiembrie 1991.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BĪRLĂDEANU

 

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 20 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN

 

ACORD

īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

 

    Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Populare Chineze, īn dorinţa de a promova şi de a īntări relaţiile economice īntre cele două ţări pe baza respectării principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii īn drepturi, avantajului reciproc şi neamestecului īn treburile interne, au hotărīt să īncheie un Acord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, convenind asupra celor ce urmează:

    ART. 1

    Persoane vizate

    Prezentul acord se va aplica persoanelor rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    ART. 2

    Impozite vizate

    1. Prezentul acord se va aplica impozitelor pe venit stabilite de unul dintre statele contractante sau de unităţile lor administrativ-teritoriale (sau autorităţile locale), indiferent de modul īn care sīnt percepute.

    2. Sīnt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total ori asupra elementelor de venit, inclusiv impozitele pe cīştigurile provenite din īnstrăinarea bunurilor mobile ori imobile, precum şi impozitele pe creşterea valorii averii.

    3. Impozitele existente cărora li se va aplica prezentul acord sīnt:

    a) īn cazul Romāniei:

    (i) impozitul pe veniturile obţinute de persoanele fizice şi juridice;

    (ii) impozitul pe profitul reprezentanţelor străine şi societăţilor cu participare de capital străin constituite potrivit legislaţiei romāne;

    (iii) impozitul pe venitul realizat din activităţi agricole

    (denumite īn continuare impozit romān);

    b) īn cazul Republicii Populare Chineze:

    (i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;

    (ii) impozitul pe veniturile societăţilor mixte care folosesc investiţii chineze şi străine;

    (iii) impozitul pe venit privind societăţile străine;

    (iv) impozitul local pe venit

    (denumite īn continuare impozit chinez).

    4. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau substanţial similare, care se vor stabili după data semnării prezentului acord şi care se vor adăuga sau le vor īnlocui pe cele menţionate la paragraful 3. Autorităţile competente ale statelor contractante īşi vor notifica reciproc orice modificări substanţiale aduse legislaţiei fiscale respective, īntr-un termen rezonabil după ce au fost efectuate aceste modificări.

    ART. 3

    Definiţii generale

    1. Īn sensul prezentului acord, dacă contextul nu cere altfel:

    a) termenii un stat contractant şi celălalt stat contractant īnseamnă Romānia şi China, după cum cere contextul;

    b) termenul Romānia īnseamnă Romānia şi, folosit īn sens geografic, desemnează teritoriul Romāniei, inclusiv marea sa teritorială, precum şi zona economică exclusivă şi platoul continental asupra cărora Romānia exercită, īn conformitate cu dreptul internaţional şi propria sa legislaţie, drepturi suverane privind explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale existente īn apele mării, pe fundul şi īn subsolul acesteia;

    c) termenul China īnseamnă Republica Populară Chineză; cīnd este folosit īn sens geografic, īnseamnă īntreg teritoriul Republicii Populare Chineze, inclusiv marea sa teritorială, īn care se aplică legile referitoare la impozitele chineze şi toată zona situată dincolo de marea sa teritorială, inclusiv fundul mării şi subsolul acesteia, asupra căreia Republica Populară Chineză are drept de jurisdicţie, īn conformitate cu dreptul internaţional şi īn care sīnt aplicabile legile chineze referitoare la impozite;

    d) termenul impozit īnseamnă impozit romān sau impozit chinez, după cum cere contextul;

    e) termenul persoană cuprinde o persoană fizică, o societate şi orice altă entitate de persoane;

    f) termenul societate īnseamnă orice persoană juridică, inclusiv o societate mixtă sau orice entitate care este considerată ca persoană juridică īn scopul impozitării;

    g) termenii īntreprindere a unui stat contractant şi īntreprindere a celuilalt stat contractant indică, respectiv, o īntreprindere exploatată de un rezident al unui stat contractant şi o īntreprindere exploatată de un rezident al celuilalt stat contractant;

    h) termenul naţionali īnseamnă orice persoană fizică care posedă, după caz, cetăţenia romānă sau naţionalitatea chineză şi toate persoanele juridice constituite sau organizate īn cadrul legislaţiei acelui stat contractant şi toate organizaţiile fără personalitate juridică tratate de acel stat contractant īn scopul impozitării ca persoane juridice constituite sau organizate īn cadrul legislaţiei acelui stat contractant;

    i) termenul trafic internaţional īnseamnă orice transport efectuat cu o navă sau aeronavă exploatată de o īntreprindere a unui stat contractant, cu excepţia cazului cīnd nava sau aeronava operează numai īn două locuri situate īn celălalt stat contractant;

    j) termenul autoritate competentă īnseamnă, īn cazul Romāniei, Ministerul Finanţelor sau reprezentantul său autorizat şi, īn cazul Republicii Populare Chineze, Ministerul Finanţelor sau reprezentantul său autorizat.

    2. Īn ce priveşte aplicarea prezentului acord de către un stat contractant, orice termen care nu este definit īn acest acord va avea, dacă contextul nu cere altfel, īnţelesul pe care īl are īn cadrul legislaţiei acelui stat contractant cu privire la impozitele la care prezentul acord se aplică.

    ART. 4

    Domiciliu fiscal

    1. Īn sensul prezentului acord, termenul rezident al unui stat contractant desemnează orice persoană care, īn virtutea prevederilor legale ale acelui stat contractant, este subiect de impunere īn acest stat datorită domiciliului său, rezidenţei sale, sediului conducerii sau īn virtutea oricărui alt criteriu de natură similară.

    2. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor state contractante, autorităţile competente ale statelor contractante vor determina de comun acord statul contractant al cărui rezident se consideră că este acea persoană īn sensul prezentului acord.

    3. Cīnd, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decīt o persoană fizică, este rezidentă a ambelor state contractante, se va considera că este rezidentă a statului īn care este situat sediul conducerii.

    ART. 5

    Sediu permanent

    1. Īn sensul prezentului acord, expresia sediu permanent indică un loc fix de afaceri prin care īntreprinderea exercită īn totalitate sau īn parte activitatea sa.

    2. Expresia sediu permanent va cuprinde, īndeosebi:

    a) un sediu de conducere;

    b) o sucursală;

    c) un birou;

    d) o uzină;

    e) un atelier;

    f) o mină, un puţ de extracţie a petrolului sau a gazelor, o carieră sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale.

    3. Expresia sediu permanent cuprinde, de asemenea:

    a) un şantier de construcţii, un proiect de construcţii, de asamblare sau de instalaţii sau activităţile de supraveghere īn legătură cu acestea, dar numai īn cazul cīnd un astfel de şantier, proiect sau activităţi durează o perioadă mai mare de 12 luni;

    b) furnizarea de servicii, inclusiv servicii de consultanţă, efectuată de către o īntreprindere a unui stat contractant prin intermediul angajaţilor săi sau alt personal, īn celălalt stat contractant, cu condiţia ca asemenea activităţi să dureze (pentru acelaşi proiect sau pentru proiecte conexe) o perioadă sau perioade care īnsumează mai mult de 6 luni īntr-o perioadă de 12 luni.

    4. Independent de prevederile paragrafelor 1 - 3, expresia sediu permanent se consideră că nu include:

    a) folosirea instalaţiilor numai īn scopul depozitării, expunerii sau livrării de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii;

    b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, numai īn scopul de a fi depozitate, expuse sau livrate;

    c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri aparţinīnd īntreprinderii, numai īn scopul de a fi prelucrate de către o altă īntreprindere;

    d) menţinerea unui loc stabil de afaceri numai īn scopul exclusiv de a cumpăra produse sau mărfuri ori de a strīnge informaţii pentru īntreprindere;

    e) menţinerea unui loc stabil de afaceri numai īn scopul de a face pentru īntreprindere reclamă, de a furniza informaţii, de a face cercetări ştiinţifice, ori pentru orice altă activitate care are caracter preparator sau auxiliar;

    f) bunurile sau mărfurile care aparţin īntreprinderii numai īn scopul expunerii īn cadrul unui tīrg sau expoziţii ocazionale şi temporare şi care se vīnd după īnchiderea tīrgului sau expoziţiei.

    5. Independent de prevederile paragrafelor 1 şi 2, cīnd o persoană, alta decīt un agent cu statut independent căruia i se aplică prevederile paragrafului 6, acţionează īntr-un stat contractant īn numele unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant are şi, īn mod uzual, exercită īn primul stat contractant īmputernicirea de a īncheia contracte īn numele īntreprinderii, acea īntreprindere se va considera că are un sediu permanent īn primul stat contractant cu privire la orice activităţi pe care acea persoană le efectuează pentru īntreprindere, afară de cazul cīnd activităţile sale sīnt limitate la acelea menţionate la paragraful 4, care, dacă ar fi exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu ar face din acest loc fix de afaceri un sediu permanent īn condiţiile acelui paragraf.

    6. Nu se consideră că o īntreprindere a unui stat contractant are un sediu permanent īn celălalt stat contractant numai pentru faptul că aceasta īşi exercită activitatea īn acel stat contractant prin intermediul unui curier, a unui agent comisionar general sau al oricărui alt agent cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane să acţioneze īn cadrul activităţii lor obişnuite.

    7. Faptul că o societate rezidentă a unui stat contractant controlează sau este controlată de către o societate care este rezidentă a celuilalt stat contractant sau care exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant (fie printr-un sediu permanent sau īn alt mod) nu este prin el īnsuşi suficient pentru a face din una dintre aceste societăţi un sediu permanent al celeilalte.

    ART. 6

    Venituri din bunuri imobile

    1. Venitul obţinut de un rezident al unui stat contractant din bunuri imobile situate īn celălalt stat contractant poate fi impus īn acel stat contractant.

    2. Expresia bunuri imobile este definită īn conformitate cu legislaţia statului contractant īn care bunurile īn discuţie sīnt situate. Expresia va cuprinde, īn orice caz, accesoriile proprietăţii imobiliare, inventarul viu şi mort al exploatărilor agricole şi forestiere, drepturile asupra cărora se aplică dreptul comun cu privire la proprietatea funciară, uzufructul bunurilor imobile şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea sau concesionarea exploatării zăcămintelor minerale, surselor şi a altor resurse naturale ale solului; navele şi aeronavele nu sīnt considerate ca bunuri imobile.

    3. Prevederile paragrafului 1 se vor aplica venitului obţinut din folosirea directă, īnchirierea sau folosirea īn orice altă formă a proprietăţii imobiliare.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se vor aplica, de asemenea, venitului din proprietăţi imobiliare ale unei īntreprinderi şi venitului din bunuri imobile folosite pentru desfăşurarea unei activităţi de prestări de servicii cu caracter personal independent.

    ART. 7

    Beneficiile īntreprinderilor

    1. Beneficiile unei īntreprinderi a unui stat contractant sīnt impozabile numai īn acel stat contractant, īn afară de cazul cīnd īntreprinderea exercită activitatea sa īn celălalt stat contractant printr-un sediu permanent situat īn acel stat. Dacă īntreprinderea exercită o activitate, astfel cum s-a menţionat anterior, beneficiile īntreprinderii pot fi impuse īn celălalt stat contractant, dar numai acea parte care este atribuibilă acelui sediu permanent.

    2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cīnd o īntreprindere a unui stat contractant desfăşoară activitate īn celălalt stat contractant, prin intermediul unui sediu permanent situat īn acel stat, se atribuie īn fiecare stat contractant acelui sediu permanent beneficiile pe care le-ar fi putut realiza dacă ar fi constituit o īntreprindere distinctă şi separată, exercitīnd activităţi identice sau analoage, īn condiţii identice sau analoage şi tratīnd cu toată independenţa cu īntreprinderea al cărui sediu permanent este.

    3. La determinarea beneficiilor unui sediu permanent se vor admite ca scăderi cheltuielile făcute pentru scopurile urmărite de sediul permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare, indiferent de faptul că s-au efectuat īn statul contractant īn care se află sediul permanent sau īn altă parte. Totuşi, nici o astfel de scădere nu se va acorda cu privire la sumele, dacă este cazul, plătite (cu alt titlu decīt pentru rambursarea cheltuielilor efective) de un sediu permanent, sediului central al īntreprinderii sau oricăror alte sedii sub formă de redevenţe, onorarii sau alte plăţi similare pentru folosirea brevetelor sau altor drepturi sau sub forma comisioanelor pentru anumite servicii efectuate sau pentru conducere, sau, cu excepţia īntreprinderilor bancare, sub formă de dobīnzi la īmprumuturi băneşti acordate sediului permanent.

    De asemenea, nici o sumă nu va fi luată īn calcul la determinarea beneficiilor unui sediu permanent, respectiv sumele datorate (cu alt titlu decīt pentru rambursarea cheltuielilor efective) de un sediu permanent sediului central al īntreprinderii sau oricăror altor sedii, sub formă de redevenţe, onorarii sau alte plăţi similare pentru folosirea brevetelor sau altor drepturi, ori sub forma comisioanelor pentru anumite servicii efectuate sau pentru conducere sau, cu excepţia īntreprinderilor bancare, sub formă de dobīnzi la īmprumuturile băneşti acordate sediului conducerii centrale a īntreprinderii sau oricăror alte sedii ale sale.

    4. Īn măsura īn care īntr-un stat contractant se obişnuieşte ca beneficiile de atribuit unui sediu permanent să fie determinate prin repartizarea beneficiilor totale ale īntreprinderii īntre diversele ei părţi componente, nici o dispoziţie a paragrafului 2 nu īmpiedică acel stat contractant să determine, după cum este uzual, beneficiile de impus pe baza unei astfel de repartizări; metoda de repartizare adoptată va fi īnsă īn aşa fel īncīt rezultatul să concorde cu principiile cuprinse īn prezentul articol.

    5. Nici un beneficiu nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul că acel sediu permanent cumpără produse sau mărfuri pentru īntreprindere.

    6. Īn sensul paragrafelor 1 - 5, beneficiile de atribuit sediului permanent vor fi determinate īn fiecare an prin aceeaşi metodă, īn afară de cazul cīnd există motive suficiente şi valabile de a proceda īn alt mod.

    7. Cīnd beneficiile cuprind elemente de venit care sīnt tratate separat īn alte articole ale prezentului acord, prevederile acelor articole nu vor fi afectate de dispoziţiile acestui articol.

    ART. 8

    Transportul internaţional

    Veniturile realizate din transporturile internaţionale de mărfuri şi pasageri de către īntreprinderile de transporturi maritime şi aeriene ale unui stat contractant vor fi scutite de impozit īn celălalt stat contractant.

    ART. 9

    Īntreprinderi asociate

    Cīnd:

    a) o īntreprindere a unui stat contractant participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant,

    sau

    b) aceleaşi persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul unei īntreprinderi a unui stat contractant şi al unei īntreprinderi a celuilalt stat contractant, şi, īn oricare din aceste două situaţii, se stabilesc sau se impun condiţii, īntre cele două īntreprinderi, īn relaţiile lor comerciale sau financiare ce diferă de acelea care ar fi stabilite īntre īntreprinderi independente, atunci orice beneficii care, dacă n-ar fi fost aceste condiţii, ar fi fost obţinute, dar datorită acelor condiţii, nu au putut fi obţinute, pot fi incluse īn beneficiile acelei īntreprinderi şi impuse īn consecinţă.

    ART. 10

    Dividende

    1. Dividendele plătite de o societate rezidentă a unui stat contractant către o persoană rezidentă a celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Totuşi, astfel de dividende pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant īn care este rezidentă societatea plătitoare de dividende, potrivit legislaţiei acelui stat contractant, dar, dacă cel care le īncasează este beneficiarul efectiv al dividendelor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10% din suma avută a dividendelor.

    Prevederile acestui paragraf nu vor afecta impozitarea societăţii pentru beneficiile din care se plătesc dividendele.

    3. Termenul dividende, aşa cum este folosit īn acest articol, īnseamnă veniturile provenind din acţiuni sau alte drepturi care nu sīnt titluri de creanţă ce participă la beneficii, precum şi veniturile din alte părţi sociale ce sīnt supuse aceluiaşi regim de impunere ca venituri din acţiuni de către legislaţia fiscală a statului contractant īn care este rezidentă societatea distribuitoare a dividendelor. Īn acest context, beneficiile distribuite de o societate mixtă a unui stat contractant, investitorilor de capital, sīnt asimilate dividendelor.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care societatea plătitoare de dividende este rezidentă, printr-un sediu permanent situat īn acel stat, sau efectuează īn acel stat contractant servicii independente, folosind o bază fixă situată acolo, iar pachetul de acţiuni deţinut, īn legătură cu care se plătesc dividendele, este efectiv legat de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

    5. Cīnd o societate rezidentă a unui stat contractant realizează beneficii sau venituri din celălalt stat contractant, acel stat contractant nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plătite de societate, exceptīnd situaţia īn care aceste dividende sīnt plătite unui rezident al acelui stat contractant sau īn măsura īn care pachetul de acţiuni īn legătură cu care se plătesc dividendele este legat īn mod efectiv de un sediu permanent sau o bază fixă situată īn acel stat contractant, nici să preleve vreun impozit asupra beneficiilor nedistribuite ale societăţii, chiar dacă dividendele plătite sau beneficiile nedistribuite reprezintă, īn total sau īn parte, beneficii sau venituri provenind din acel stat contractant.

    ART. 11

    Dobīnzi

    1. Dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Totuşi, astfel de dobīnzi pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat contractant, dar, dacă primitorul este beneficiarul efectiv al dobīnzilor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10% din suma brută a dobīnzilor.

    3. Independent de prevederile paragrafului 2, dobīnzile provenind dintr-un stat contractant şi obţinute de guvernul celuilalt stat contractant, de o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a acestuia, de banca centrală a celuilalt stat contractant sau orice instituţie financiară aparţinīnd īn totalitate acelui guvern sau de orice rezident al celuilalt stat contractant cu privire la titluri de creanţă ale acelui rezident, care sīnt garantate sau īn mod indirect finanţate de guvernul celuilalt stat contractant, de o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a acestuia, de banca centrală a celuilalt stat contractant sau de orice altă instituţie financiară aparţinīnd īn totalitate acelui guvern, vor fi scutite de impozit īn primul stat contractant menţionat.

    4. Termenul dobīnzi, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă venituri din titluri de creanţă de orice fel garantate sau nu ipotecar şi indiferent dacă dau sau nu dreptul de a participa la beneficiile debitorului şi, īn special, veniturile din efecte publice şi veniturile din obligaţiuni, inclusiv primele şi premiile decurgīnd din aceste efecte publice sau obligaţiuni.

    Penalităţile pentru plata cu īntīrziere nu sīnt considerate ca dobīnzi īn sensul prezentului articol.

    5. Prevederile paragrafelor 1, 2 şi 3 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al dobīnzilor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care iau naştere dobīnzile printr-un sediu permanent situat acolo sau efectuează īn celălalt stat contractant servicii personale cu caracter independent, folosind o bază fixă situată acolo, şi dacă titlurile de creanţe cu privire la care se plătesc dobīnzile sīnt legate īn mod efectiv de un astfel de sediu permanent sau bază fixă.

    Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

    6. Dobīnzile se vor considera că iau naştere īntr-un stat contractant, cīnd debitorul este guvernul acelui stat contractant, o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a aceluia sau un rezident al acelui stat contractant. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare a dobīnzilor, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă īn legătură cu care a fost contractată creanţa asupra căreia se plătesc dobīnzile şi aceste dobīnzi se suportă de acel sediu permanent sau bază fixă, aceste dobīnzi se vor considera că iau naştere īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    7. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi o altă persoană, suma dobīnzilor, ţinīnd cont de creanţa pentru care ele sīnt plătite, excede suma asupra căreia ar fi convenit debitorul şi beneficiarul efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată.

    Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentului acord.

    ART. 12

    Redevenţe

    1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Totuşi, astfel de redevenţe pot să fie, de asemenea, impuse īn statul contractant din care provin şi īn conformitate cu legislaţia acelui stat contractant, dar, dacă primitorul este beneficiarul efectiv al redevenţelor, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 7% din suma brută a redevenţelor.

    3. Termenul redevenţe, astfel cum este folosit īn prezentul articol, īnseamnă plăţile de orice natură primite pentru folosirea sau concesionarea folosirii oricărui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv pentru drepturi de autor, pentru filme de cinematograf, pentru filme şi benzi magnetice folosite pentru emisiunile de radio sau televiziune, pentru orice brevet de invenţie, know-how, mărci de fabrică, design

sau model, plan, formulă sau procedeu secret, ca şi pentru folosirea sau concesionarea folosirii unui echipament industrial, comercial sau ştiinţific sau pentru informaţii relative la experienţa cīştigată īn domeniul industrial, comercial sau ştiinţific.

    4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se vor aplica dacă beneficiarul efectiv al redevenţelor, rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant īn care iau naştere redevenţele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau efectuează īn celălalt stat contractant servicii personale cu caracter independent, folosind o bază fixă situată acolo, şi dreptul sau proprietatea īn legătură cu care se plătesc redevenţele sīnt legate efectiv de acest sediu permanent sau bază fixă. Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

    5. Se va considera că redevenţele iau naştere īntr-un stat contractant cīnd plătitorul este guvernul acelui stat contractant, o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a aceluia sau un rezident al acelui stat contractant. Cīnd, totuşi, persoana plătitoare de redevenţe, fie că este sau nu rezidentă a unui stat contractant, are īntr-un stat contractant un sediu permanent sau o bază fixă, īn legătură cu care s-a născut obligaţia de a se plăti redevenţele şi plata acestor redevenţe este suportată de acest sediu permanent sau bază fixă, aceste redevenţe se vor considera că iau naştere īn statul contractant īn care este situat sediul permanent sau baza fixă.

    6. Cīnd, datorită relaţiilor speciale existente īntre debitor şi beneficiarul efectiv sau dintre ambii şi o altă persoană, suma redevenţelor, ţinīnd seama de folosirea, concesionarea folosirii sau informaţia pentru care se plătesc, depăşeşte suma asupra căreia s-ar fi convenit de către debitor şi beneficiază efectiv īn lipsa unor astfel de relaţii, dispoziţiile prezentului articol se vor aplica numai la această ultimă sumă menţionată. Īn acest caz, partea excedentară a plăţilor va rămīne impozabilă conform legislaţiei fiecărui stat contractant, ţinīndu-se cont de celelalte dispoziţii ale prezentului acord.

    ART. 13

    Cīştiguri din capital

    1. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea bunurilor imobile, astfel cum sīnt definite īn art. 6, situate īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Cīştigurile care provin din īnstrăinarea oricăror bunuri, altele decīt cele imobile şi care fac parte din activul unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant, sau a oricăror alte bunuri, altele decīt bunurile imobile, care aparţin unei baze fixe de care dispune un rezident al unui stat contractant īn celălalt stat contractant īn scopul efectuării unor servicii personale cu caracter independent, inclusiv cīştigurile provenind din īnstrăinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu īntreaga īntreprindere) sau a unei baze fixe, pot fi impuse īn celălalt stat contractant.

    3. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea navelor sau aeronavelor folosite īn traficul internaţional sau a oricăror alte bunuri, altele decīt bunurile imobile ţinīnd de exploatarea acestor nave sau aeronave, vor fi impuse numai īn acel stat contractant.

    4. Cīştigurile care provin din īnstrăinarea acţiunilor unei societăţi, a cărei proprietate constă īn mod direct sau indirect, īn principal din bunuri imobile situate īntr-un stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    5. Cīştigurile care provin din īnstrăinarea acţiunilor, altele decīt cele menţionate la paragraful 4, şi care reprezintă o participare de 25% īn cadrul unei societăţi rezidente a unui stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    6. Cīştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din īnstrăinarea oricăror proprietăţi, altele decīt cele menţionate īn paragrafele 1 - 5 şi provenind din celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    ART. 14

    Servicii personale cu caracter independent

    1. Veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii sau a altor activităţi cu caracter independent vor fi impuse numai īn acel stat contractant, cu excepţia următoarelor cazuri, cīnd astfel de venituri pot fi impuse şi īn celălalt stat contractant:

    a) dacă are o bază fixă aflată īn mod permanent la dispoziţia sa īn celălalt stat contractant īn scopul exercitării activităţilor sale; īn acest caz, numai acea parte din venituri care poate să fie atribuită acelei baze fixe poate fi impusă īn celălalt stat contractant; sau

    b) dacă este prezent īn celălalt stat contractant pentru o perioadă sau perioade care, īnsumate, depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului calendaristic vizat; īn acest caz, numai acea parte din veniturile care provin din activităţi desfăşurate īn celălalt stat contractant poate fi impusă īn acel stat contractant.

    2. Expresia profesii independente include, īn special, activităţi independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independentă a profesiunii de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.

    ART. 15

    Servicii personale dependente

    1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 17, 18, 19 şi 20, salariile, retribuţiile şi alte remuneraţii similare, pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată, sīnt impozabile numai īn acel stat contractant, īn afară de cazul cīnd această activitate este exercitată īn celălalt stat contractant. Dacă activitatea salariată este exercitată īn celălalt stat contractant, remuneraţia primită din această activitate este impozabilă īn acel stat contractant.

    2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate salariată exercitată īn celălalt stat contractant, vor fi impozabile numai īn primul stat contractant menţionat, dacă:

    a) primitorul rămīne īn celălalt stat contractant o perioadă sau perioade care nu depăşesc īn total 183 de zile īn cursul anului calendaristic vizat; şi

    b) remuneraţiile sīnt plătite de către o persoană sau īn numele unei persoane care angajează şi care nu este rezidentă a celuilalt stat contractant; şi

    c) remuneraţiile nu sīnt suportate de un sediu permanent sau de o bază fixă pe care cel care angajează o are īn celălalt stat contractant.

    3. Independent de dispoziţiile paragrafului 1 şi 2, remuneraţiile pentru activitatea salarială exercitată la bordul unei nave sau al unei aeronave īn trafic internaţional aparţinīnd unei īntreprinderi a unui stat contractant pot fi impozabile īn acel stat contractant.

    ART. 16

    Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie sau de conducere

    Remuneraţiile directorilor şi alte remuneraţii similare primite de către un rezident al unui stat contractant, īn calitatea lui de membru al consiliului de administraţie al unei societăţi rezidente īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    ART. 17

    Artişti şi sportivi

    1. Independent de prevederile art. 14 şi 15, veniturile pe care un rezident al unui stat contractant, īn calitate de artist de teatru, de cinema, de radio sau televiziune şi interpreţii muzicali, precum şi sportivii le obţin din activitatea personală desfăşurată īn celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    Astfel de venituri vor fi, totuşi, scutite de impozit īn celălalt stat contractant, dacă aceste activităţi sīnt exercitate de un rezident al primului stat contractant menţionat, īn conformitate cu un program de schimburi culturale convenit īntre guvernele statelor contractante.

    2. Cīnd veniturile privitoare la activităţile personale exercitate īntr-un stat contractant de un artist sau sportiv, īn această calitate, nu revin acelui artist sau sportiv, ci altei persoane care este rezidentă a celuilalt stat contactant, acele venituri pot, prin derogare de le prevederile art. 7, 14 şi 15, să fie impuse īn primul stat contractant menţionat.

    Astfel de venituri vor fi, totuşi, scutite de impozit īn primul stat contractant menţionat, dacă aceste activităţi sīnt exercitate īn conformitate cu un program de schimburi culturale convenit īntre guvernele statelor contractante.

    ART. 18

    Pensii

    1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare plătite unui rezident al unui stat contractant pentru muncă salariată desfăşurată īn trecut vor fi impozabile numai īn acel stat contractant.

    2. Independent de prevederile paragrafului 1, pensiile sau alte plăţi similare făcute īn baza unui program public din cadrul unui sistem de asigurări sociale sau fond special al unui stat contractant sau al unei unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi locale) a acestuia vor fi impozabile numai īn acel stat contractant.

    ART. 19

    Funcţii guvernamentale

    1. a) Remuneraţiile, altele decīt pensiile plătite de guvernul unui stat contractant sau o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a acestuia, unei persoane fizice pentru serviciile prestate guvernului acelui stat contractant sau unei unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi locale) a acestuia īn exercitarea unei funcţii de natură guvernamentală, vor fi impuse numai īn acel stat contractant.

    b) Totuşi, astfel de remuneraţii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant, dacă serviciile sīnt prestate īn acel stat contractant şi persoana fizică este rezidentă a acelui stat contractant care:

    i) este un naţional al acelui stat contractant; sau

    ii) nu a devenit rezident al acelui stat contractant numai īn scopul prestării serviciilor.

    2. a) Orice pensie plătită de sau din fonduri create de guvernul unui stat contractant sau de o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate guvernului acelui stat contractant sau unităţii administrativ-teritoriale (autorităţii locale) a acestuia va fi impusă numai īn acel stat contractant.

    b) Totuşi, astfel de pensii vor fi impuse numai īn celălalt stat contractant, dacă persoana fizică este rezidentă şi naţional al acelui stat contractant.

    3. Prevederile art. 15, 16, 17 şi 18 se vor aplica remuneraţiilor şi pensiilor referitoare la serviciile prestate īn legătură cu o activitate de afaceri desfăşurată de guvernul unui stat contractant sau o unitate administrativ-teritorială (o autoritate locală) a acestuia.

    ART. 20

    Profesori şi cercetători

    O persoană fizică care este sau a fost, imediat īnaintea venirii sale īntr-un stat contractant, rezidentă a celuilalt stat contractant şi este temporar prezentă īn primul stat contractant menţionat, numai īn scopul de a preda, a ţine conferinţe sau de a conduce cercetări la o universitate, colegiu, şcoală sau alte instituţii educative autorizate, sau instituţii de cercetări ştiinţifice, va fi scutită de impozit īn primul stat contractant menţionat, pe o perioadă care nu depăşeşte 2 ani de la data primei sale sosiri īn statul contractant mai īntīi menţionat cu privire la remuneraţia pentru predare, conferinţe sau cercetare.

    ART. 21

    Studenţi şi persoane īn curs de specializare

    Sumele sau veniturile pe care un student, un practicant sau o persoană īn curs de specializare, care este sau a fost imediat anterior prezenţei sale īntr-un stat contractant, un rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent īn primul stat contractant menţionat numai īn scopul educaţiei, pregătirii sau dobīndirii experienţei speciale tehnice, le primeşte pentru īntreţinere, educaţie sau specializare, nu vor fi impuse īn acel stat contractant.

    ART. 22

    Alte venituri

    1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, care nu sīnt tratate īn articolele precedente ale prezentului acord şi care provin din celălalt stat contractant, pot fi impuse īn acel stat contractant.

    2. Totuşi, elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, altele decīt cele menţionate īn paragraful 1, indiferent de unde provin, care nu sīnt tratate īn articolele precedente ale prezentului acord, sīnt impozabile numai īn acel stat contractant.

    3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi aplicate veniturilor, altele decīt veniturile care provin din proprietăţi imobiliare, aşa cum sīnt definite īn paragraful 2 al art. 6, dacă primitorul unor astfel de venituri, care este rezident al unui stat contractant, desfăşoară activităţi producătoare de venituri īn celălalt stat contractant, printr-un sediu permanent situat acolo, sau desfăşoară īn acel stat contractant servicii personale cu caracter independent, folosind o bază fixă situată acolo, şi drepturile sau bunurile cu privire la venitul plătit sīnt efectiv legate de acel sediu permanent sau bază fixă.

    Īn astfel de cazuri se vor aplica prevederile art. 7 sau ale art. 14, după caz.

    ART. 23

    Metode pentru evitarea dublei impuneri

    1. Īn Romānia, dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    Cīnd un rezident al Romāniei obţine venituri din China care pot fi impuse īn China potrivit prevederilor acestui acord, suma impozitului chinez aferent acelui venit va fi acordată ca un credit de impozit faţă de impozitul romān stabilit īn sarcina acelui rezident. Suma creditului de impozit nu va depăşi, totuşi, acea partea a impozitului romān care este aferent acelui venit.

    2. Īn China, dubla impunere va fi evitată după cum urmează:

    a) īn cazul īn care un rezident al Chinei realizează venituri din Romānia, suma impozitului romān plătit cu privire la acel venit, īn conformitate cu prevederile prezentului acord, va fi considerată drept credit privind impozitele chineze percepute unui astfel de rezident. Totuşi, suma creditelor nu va depăşi suma impozitelor chineze aferente acelor venituri, potrivit legislaţiei fiscale şi reglementărilor din China;

    b) īn cazul īn care venitul realizat din Romānia este un dividend plătit de o societate care este rezidentă a Romāniei unei societăţi care este rezidentă a Chinei şi care deţine cel puţin 10 procente din acţiunile societăţii care plăteşte dividendul, creditul va ţine seama de impozitul plătibil de societatea care plăteşte dividendul privitor la venitul ei.

    ART. 24

    Nediscriminarea

    1. Naţionalii unui stat contractant nu vor fi supuşi īn celălalt stat contractant la nici un impozit sau altă obligaţie legată de acesta, care este diferită sau mai īmpovărătoare decīt impunerea şi cerinţele legate de această impunere, la care sīnt sau pot fi supuşi naţionalii celuilalt stat īn aceleaşi condiţii.

    Prevederile acestui paragraf se vor aplica, prin derogare de la dispoziţiile art. 1, şi persoanelor care nu sīnt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.

    2. Impunerea unui sediu permanent pe care o īntreprindere a unui stat contractant īl are īn celălalt stat contractant nu va fi stabilită īn condiţii mai puţin favorabile, īn celălalt stat contractant, decīt impunerea stabilită īntreprinderilor acestui stat contractant care desfăşoară aceleaşi activităţi.

    Prevederile acestui paragraf nu vor fi interpretate ca obligīnd un stat contractant să acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant orice īnlesnire, reducere sau scutire, cu caracter personal, īn ce priveşte impunerea pe considerente privind politica sa sau statutul civil ori responsabilităţile familiale pe care le acordă rezidenţilor săi.

    3. Cu excepţia cazului cīnd se aplică prevederile cuprinse īn art. 9, paragraful 7 al art. 11 sau paragraful 6 al art. 12, dobīnzile, redevenţele şi alte plăţi făcute de o īntreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce īn scopul determinării beneficiilor impozabile ale acestei īntreprinderi, īn aceleaşi condiţii ca şi cum ar fi fost plătite unui rezident al primului stat contractant menţionat.

    4. Īntreprinderile unui stat contractant, al căror capital este integral sau parţial deţinut sau controlat, īn mod direct sau indirect, de unu sau mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse īn primul stat contractant menţionat, nici unui impozit sau obligaţie legată de acesta, care să fie diferită sau mai īmpovărătoare decīt impozitul sau obligaţiile legate de acesta, la care sīnt sau pot fi supuse alte īntreprinderi similare ale primului stat contractant menţionat.

    ART. 25

    Procedura amiabilă

    1. Cīnd o persoană apreciază că măsurile luate de un stat contractant sau de ambele state contractante īi atrag sau īi pot atrage o impozitare care nu este conformă cu prevederile prezentului acord, ea poate, indiferent de căile de atac prevăzute de legislaţia naţională a acestor state contractante, să supună cazul său autorităţii competente a statului contractant a cărui rezidentă este sau, dacă cazul sau intră sub incidenţa prevederilor paragrafului 1 al art. 24, acesta va fi prezentat statului contractant al cărui naţional este. Cazul trebuie prezentat īn termen de 2 ani de la prima notificare a acţiunii din care rezultă că impunerea este contrară prevederilor prezentului acord.

    2. Autoritatea competentă se va strădui, dacă reclamaţia īi pare īntemeiată şi dacă ea īnsăşi nu este īn măsură să ajungă la o soluţionare corespunzătoare, să rezolve problema pe calea unei īnţelegeri mutuale cu autoritatea competentă a celuilalt stat contractant, īn vederea evitării unei impozitări care nu este conformă cu acordul. Orice īnţelegere la care s-a ajuns va fi adusă la īndeplinire independent de orice termen de prescripţie prevăzut de legislaţiile interne ale statelor contractante.

    3. Autorităţile competente ale statelor contractante se vor strădui să rezolve, pe calea īnţelegerii mutuale, orice dificultăţi sau dubii cu privire la interpretarea sau la aplicarea acordului. Ele pot, de asemenea, să se consulte īn vederea evitării dublei impuneri īn cazurile neprevăzute de acord.

    4. Autorităţile competente ale statelor contractante pot comunica direct īntre ele, īn scopul realizării unei īnţelegeri īn vederea aplicării prevederilor prezentului acord. Cīnd, pentru a se ajunge la o īnţelegere, apare ca fiind recomandabil un schimb oral de opinii, un atare schimb poate avea loc īntre reprezentanţii autorităţilor competente ale ambelor state contractante.

    ART. 26

    Schimb de informaţii

    1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii, dacă este necesar pentru aplicarea prevederilor prezentului acord sau ale legilor interne ale statelor contractante privind impozitele prevăzute de prezentul acord, īn măsura īn care impozitarea nu este contrară prezentului acord, īn special īn vederea prevenirii fraudelor sau a evaziunii cu privire la aceste impozite. Schimbul de informaţii nu este influenţat de art. 1. Orice informaţie, astfel obţinută, va fi tratată ca secret privind stabilirea sau īncasarea impozitelor vizate de prezentul acord, inclusiv de instanţele īnsărcinate cu soluţionarea apelurilor privind aceste impozite. Astfel de informaţii pot fi divulgate īn cadrul proceselor sau al deciziilor judiciare.

    2. Dispoziţiile paragrafului 1 al prezentului articol nu vor fi īn nici un caz interpretate ca impunīnd unui stat contractant obligaţia:

    a) de a lua măsuri administrative contrare propriei legislaţii sau practicii administrative a unuia sau a celuilalt stat contractant;

    b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei proprii sau īn cadrul practicii administrative normale a celor două state contractante; sau

    c) de a transmite informaţii care ar divulga orice secret comercial, de afaceri, industrial, profesional sau procedeu comercial sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.

    ART. 27

    Funcţionari diplomatici şi consulari

    Nici o prevedere a prezentului acord nu va afecta privilegiile fiscale de care beneficiază funcţionarii diplomatici şi consulari, fie īn virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional, fie īn virtutea prevederilor unor acorduri speciale.

    ART. 28

    Intrarea īn vigoare

    Prezentul acord va intra īn vigoare īn a 30-a zi de la data schimbului de note diplomatice prin care se notifică īndeplinirea, de către ambele state contractante, a procedurilor cerute de legislaţia părţilor pentru ca acest acord să intre īn vigoare. Prezentul acord se va aplica cu privire la veniturile obţinute īn anul impozabil care īncepe pe sau după 1 ianuarie al anului calendaristic următor aceluia īn care acordul intră īn vigoare.

    ART. 29

    Denunţarea

    Prezentul acord va rămīne īn vigoare pe termen nedeterminat, dar oricare dintre statele contractante va putea să-l denunţe, la sau pīnă la 30 iunie al fiecărui an calendaristic, īncepīnd din cel de-al 5-lea an următor intrării īn vigoare a acordului, prin notă de denunţare remisă pe cale diplomatică.

    Īn asemenea situaţie, prezentul acord va īnceta să producă efecte īn ceea ce priveşte veniturile realizate īn anii impozabili, īncepīnd cu sau după prima zi a lunii ianuarie a anului următor celui īn care a fost remisă nota de denunţare.

    Īncheiat la Beijing la 16 ianuarie 1991, īn două exemplare īn limbile romānă, chineză şi engleză, toate cele trei texte fiind egal autentice; īn caz de divergenţe īn interpretarea prevederilor prezentului acord, textul englez va prevala.

                      Pentru Guvernul Romāniei

                      Teodor Meleşcanu

 

                      Pentru Guvernul

                      Republicii Populare Chineze

                      Tian Zengpei

 

                              PROTOCOL

 

    La semnarea Acordului dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (denumit mai jos acord), ambele părţi au convenit asupra următoarelor prevederi, ce formează parte integrantă din acord:

    Comisioanele ce provin dintr-un stat contractant şi care sīnt plătite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse conform prevederilor legii de impozite a acelui stat, dar dacă beneficiarul efectiv al comisioanelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit va fi de 5% din suma brută a comisioanelor.

    Termenul comision folosit īn acest protocol īnseamnă plăţi către un broker, agent sau intermediar pentru activităţile desfăşurate de aceştia.

    Īncheiat la Beijing la 16 ianuarie 1991, īn două exemplare īn limbile romānă, chineză şi engleză, toate cele trei texte fiind egal autentice; īn caz de divergenţe īn interpretare, textul englez va prevala.

 

                      Pentru Guvernul Romāniei

                      Teodor Meleşcanu

 

                      Pentru Guvernul

                      Republicii Populare Chineze

                      Tian Zengpei