ATENTIE! Pentru situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011, situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011, Situaţiile financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi Raportări anuale la 31 decembrie 2011, descărcaţi formulare de la adresa: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Depuneredecl/Descdecl

Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2012

Situaţii financiare anuale/Raportări anuale an 2011

Raportări contabile semestriale 06/2011  

Raportări contabile la 30 iunie 2011 pentru operatori economici
Aplicaţie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obţinerea formatului electronic pentru raportările contabile la 30/06/2010 conform OMFP nr. 2234 din 29/06/2011.
Aplicaţia include instrucţiuni de utilizare, norme, corelaţii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.

           Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2234/29 iunie 2011 se aplică de persoanele care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.
Potrivit pct. 2.18 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2011, cei care în tot semestrul I 2011 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2011.
 
Nu întocmesc raportări contabile nici entităţile nou-înfiinţate în cursul anului 2011.
Pentru 30 iunie 2011 există doar obligaţia de a depune raportări contabile de către entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 18/07/2011 - vers.1.0.3
Corelaţii
Structuri
Ordin
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download

Situaţii financiare încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010
Acest program de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entităţilor al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, sunt avute în vedere atât prevederile cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 11/02/2011- vers.1.0.0
Corelaţii
Structuri
Ordin 2869
Ordin 2870
Norme
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download

Situaţiile financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii (exercitiul financiar ZZ.LL.2010 - ZZ.LL.2011)
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru situaţiile financiare anuale pentru entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din legea contabilităţii.
Situatiile se întocmesc potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare
Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 17/02/2011- vers.1.0.0
Corelaţii
Structuri
Anexa 1
Anexa 2
Norme
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download

Situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 pentru entitatile care aplica Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare
Pentru vizualizarea documentelor în format pdf vă rugam sa instalaţi versiunea de Adobe Reader 8.2.0
Consultaţi configuraţia hardware solicitată de producătorul Adobe, în funcţie de sistemul de operare al calculatorului dvs. la adresa:  http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrsystemreqs.html

Precizari privind descarcarea formularelor

Situaţii financiare încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010
Acest program de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă pentru întocmirea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2010, este aplicabil entităţilor al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

La întocmirea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2010 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, sunt avute în vedere atât prevederile cuprinse în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2870/2010 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cât şi Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 11/02/2011- vers.1.0.0
Corelaţii
Structuri
Ordin 2869
Ordin 2870
Norme
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download

 


Situatii financiare la anuale cf. OMFP nr.1878/ 22.06.2010 (exercitiul financiar ZZ.LL.2009 - ZZ.LL.2010)
 Programul de asistenţă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, conţinând formularistica necesară cu documentaţia de utilizare aferentă, se aplică de către sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei societăţi-mamă străine sau filialele filialelor unei societăţi-mamă străine care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.


La întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.878/22.06.2010 privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicat în Monitotul Oficial al României nr. 461/6 iulie 2010.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 08/07/2010 - vers.1.0.0
Corelaţii
Structuri
Ordin 
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download
Bilant prescurtat
format zip
Download
Bilant prescurtat
format pdf

Download

Situatii financiare la 31 decembrie 2009 pentru societatile comerciale
Programul de asistenţă, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, este aplicabil:
    1. societăţilor comerciale care întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 numai la ONRC;
    2. celorlalte persoane juridice (operatori economici) care nu sunt societăţi comerciale şi întocmesc situaţii financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi care depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    3. subunităţilor înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, şi care depun situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2009 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
OBSERVAŢIE: Pentru societăţile comerciale, respectiv sucursalele care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, programul de asistenţă în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale va fi elaborat ulterior.

Pentru încarcarea datelor în bilanţ trebuie sa instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia si minim service pack 2 pentru Windows XP
Actualizat în 10/05/2010 - vers.1.0.2
Corelaţii
Structuri
Norme metodologice
Cerere ONRC
Bilant
format zip
Download
Bilant
format pdf
Download
Bilant prescurtat
format zip
Download
Bilant prescurtat
format pdf

Download

Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2009 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2009 conform OMFP nr. 2123 din 22/06/2009 .
Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 27/07/2009 - vers.1.0.0
Download      

Situatii financiare la 31 decembrie 2008 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2008 pentru situatiile financiare. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 03/12/2008 - vers.1.0.0
Download

Raportari contabile semestriale la 30 iunie 2008 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru raportarile contabile semestriale la 30 iunie 2008 conform OMEF nr. 1958/ 2008 (publicat in MOF nr. 499/ 03.07.2008).
Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.

Actualizat in 07/07/2008 - vers.1.0.1
Download

Situatii financiare la 31 decembrie 2007 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2007 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 15/05/2008 - vers.1.0.2.2
Download

Raportari contabile la 30 iunie 2007 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru raportarile contabile conform OMEF nr.498/18.06.2007. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 08/08/2007 - vers.1.0.2.1
Download

Situatii financiare la 31 decembrie 2006 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2006 pentru situatiile financiare conform OMFP nr.1752/ 2005. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 14/02/2007 - vers.1.0.2
Download

Raportari contabile la 30 iunie 2006 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 30 iunie 2006 pentru raportarile contabile conform: OMF nr1214/18.07.2006
Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 12/07/2006 - vers.1.0.0
Download

Situatii financiare la 31 decembrie 2005 pentru societatile comerciale
Aplicatie pentru prelucrarea asistata, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic la 31 decembrie 2005 pentru situatiile financiare conform: OMF nr.306/2003 (microintreprinderi si simplificate) si OMF nr.94/2001. Aplicatia include instructiuni de utilizare, norme, corelatii, structura fisierelor de raportat pe discheta si ofera posibilitatea listarii de formulare goale sau in diferite faze ale completarii.
Actualizat in 31/01/2006 - vers.1.0.6
Download

Aspecte referitoare la situatiile financiare intocmite de agentii economici la 31.12.2006
Aspecte referitoare la situatiile financiare intocmite de agentii economici la 31.12.2006