Declaraţia recapitulativă 390 - VIES pentru 2010-2011

Programul pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic a fost înlocuit cu un PDF inteligent

Aplicaţie pentru prelucrarea asistată, validarea, listarea şi obţinerea formatului electronic pentru "390 VIES - Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri", conform cu OPANAF nr. 76/21.01.2010.

Pentru descărcarea documentului inteligent în format pdf trebuie să instalaţi Adobe Reader 8.2.0 sau o versiune mai recentă a acestuia şi minim service pack 2 pentru Windows XP.
Consultaţi configuraţia hardware solicitată de producătorul Adobe, în funcţie de sistemul de operare al calculatorului dvs. la adresa:  http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrsystemreqs.html

Actualizat în 28.02.2010 - vers.1.0.3

Format zip

Download


Format pdf

Download

Arhivă