Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov

NORMELE ANUALE DE VENIT:  ANUL 2014

 

 

Nr. crt.

Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev.2

NORME DE VENIT

2013

1.

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

8500

2.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

12000

3.

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

9000

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9000

- 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

4.

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

- 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

12000

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

11000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun  efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12000

- 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

5.

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

10000

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

10000

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

10000

- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

12000

- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

12000

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

12000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

6.

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

10000

- 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

10000

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

9000

- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

10000

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

9000

7.

Comerţ cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate    

10000

 - 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

8.

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

9.

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

10000

10.

Comerţ cu animale şi păsări vii

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

10000

- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii

10000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

11.

Comerţ cu lână, piei crude

- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

10000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

12.

Comercializare de stuf

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9000

13.

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

-2229: Fabricarea altor produse din material plastic

10000

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

10000

-  4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

15.

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

12000

- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

12000

16.

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

- 1520: Fabricarea încălţămintei

9000

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

9000

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

9000

17.

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)         

9000

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

9000

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

9600

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a

9000

 - 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

9600

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

9600

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

9600

- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

10000

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

11000

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

9600

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

9000

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

10000

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

10000

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă

10000

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

9600

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

10000

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

12000

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

11000

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

10000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

11000

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

9600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

- 9523 :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

8400

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

10000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

18.

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

9600

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9600

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9600

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

19.

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

- 2219: Fabricarea altor  produse din cauciuc

9000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

20.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

12000

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

11000

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat

9000

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

9000

- 2573: Fabricarea uneltelor

8400

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

9000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

10000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

21.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

11000

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

11000

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

9000

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

11000

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

10000

- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

12000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

22.

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

9600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

23.

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană

10000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9000

24.

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

11000

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9000

25.

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

26.

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării,  şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

-1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

9000

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

9000

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

9000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

27.

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

11000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

28.

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

- 1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

9000

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

8400

29.

Confecţionare, acordări şi/ sau reparaţii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

8400

30.

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor

8400

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

31.

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport

9000

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

9000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

32.

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

- 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare

12000

- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

12000

- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

12000

33.

Copiere acte

- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.

9000

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

9000

34.

Creşterea şi/sau comercializarea cu peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultură maritimă

10000

- 0322: Acvacultură în ape dulci

10000

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

35.

Croitorie, Corsetărie

- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

9000

- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

9000

- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

9000

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

8400

36.

Dactilografiere şi stenografiere

- 8211: Activităţi combinate de secretariat.

9000

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

9000

- 8299: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9000

37.

Dărăcit şi/ sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

9000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

20000

- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

20000

39.

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

8400

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

40.

Dresura de animale

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

9000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

41.

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

10000

- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

11000

42.

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei

13000

- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

12000

43.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

9600

44.

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

12000

- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

12000

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

12000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

10000

45.

Fierărie - potcovărie

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

9000

- 2573: Fabricarea uneltelor

9000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

9000

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

9000

46.

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

- 7420: Activităţi fotografice

9000

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

9600

47.

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

- 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

10000

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

48.

Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

11000

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

11000

49.

Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

11000

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

11000

50.

Închirieri de casete audio-video CD si DVD

- 7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

9000

51.

Închiriere de camere  în scop turistic

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

14000

 

- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

14000

 

- 5590: Alte servicii de cazare

14000

52.

Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea  maşinilor

10000

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

10000

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

11000

53.

Intermedieri în turism

- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice 

9600

- 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

9600

54.

Lăcătuşerie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

11000

- 2573: Fabricarea uneltelor

9000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

9000

- 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

9000

55.

Legare de cărţi

- 1814: Legătorie şi servicii conexe

9000

56.

Lucrări de escavare

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului

11000

- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

12000

57.

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness

12000

- 9319: Alte activităţi sportive

12000

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9000

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

12000

58.

Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9000

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9000

59.

Producerea şi/sau  comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşerie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

12000

- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie

12000

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

11000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12000

60.

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

10000

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, şi din alte materiale vegetale împletite

11000

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie

9000

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază        

9000

62.

Producere şi/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

63.

Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

9000

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

9000

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

9000

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

9000

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9000

64.

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

9000

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

9000

65.

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

9000

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

66.

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

9000

- 1052: Fabricarea îngheţatei

9000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12000

67.

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

10000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12000

68.

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Producţia de ţesături

9000

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

11000

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9000

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

9000

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

69.

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

8400

-4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

70.

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării

11000

- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere

9600

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.

12000

4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

12000

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

10000

71.

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

9000

- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

72.

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

9000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11000

73.

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

74.

Pescuit şi comercializare de peşte

- 0311: Pescuitul maritim

10000

- 0312: Pescuitul în ape dulci

10000

- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

10000

- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

10000

75.

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

8400

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

76.

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

8400

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv  frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi gradină

- 3312: Repararea maşinilor

9000

- 3319: Repararea altor echipamente

9000

- 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice

9000

- 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9000

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii

9000

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9000

-9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

78.

Reparare şi întreţinere moto-velo

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

12000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

79.

Reparare şi recondiţionare încălţăminte

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

8400

80.

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

10000

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

9000

81.

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

11000

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

9000

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

9000

82.

Servicii de bătut porumb cu maşina

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

11000

 - 0163: Activităţi după recoltare

9000

83.

Servicii de afumare carne şi slănină

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

10000

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

10000

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

9600

85.

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

86.

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii

10000

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

9000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

11000

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

9000

88.

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

11000

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal  

9000

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

9000

89.

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

10000

- 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

8400

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

90.

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice

15000

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

15000

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

15000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

15000

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9000

91.

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

9000

92.

Servicii de incubare ouă

-  0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

93.

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

94.

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

9000

95.

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităţi de curăţenie  

9000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

96.

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

8400

- 7500: Activităţi veterinare

9000

97.

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

10000

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

10000

98.

Servicii executate de măcelari

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

10000

99.

Servicii de morărit şi urluit

- 1061: Fabricarea produselor de morărit

9000

- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

9000

100.

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

17000

- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

17000

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

17000

- 4339: Alte lucrări de finisare

17000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

17000

101.

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

10000

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

10000

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

9000

102.

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

 - 2562: Operaţiuni de mecanică generală

11000

- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

12000

103.

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate

9000

- 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare

9000

 - 8129: Alte activităţi de curăţenie

9000

104.

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a.

9000

105.

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

- 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

9000

- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

9000

- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9600

106.

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile

8400

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

8400

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

8400

107.

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

9000

- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

9000

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

108.

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor

9000

- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste

9000

- 2433: Producţia de profile obţinute la rece

9000

- 2434: Trefilarea firelor la rece

9000

- 2445: Producţia altor metale neferoase

10000

- 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

11000

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

10000

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

9600

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

9600

109.

Servicii executate cu uleiniţe

- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

10000

- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale

10000

110.

Servicii executate de bucătari

- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate 

9000

- 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

9000

111.

Servicii de pompe funebre

- 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare

10000

112.

Servicii executate de instructori auto

- 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)

12000

113.

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

11000

114.

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari - betonişti, tinichigii

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

11000

- 2573: Fabricarea uneltelor

9000

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

10000

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

9600

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

9000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

9000

115.

Servicii executate de sobari, teracotari, coşari

- 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

9600

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

15000

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

15000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

15000

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

10000

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

116.

Servicii de spălătorie si curăţătorie a produselor din textile şi din  blănuri

- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

9600

117.

Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto

- 3312: Repararea maşinilor

13000

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor,

11000

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

10000

118.

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi

- 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

8400

- 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

9000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10000

- 4799:  Comerţ cu amanuntul  efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

9600

119.

Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

- 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

9500

- 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

9500

- 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

9500

1191

Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor

- 6202: Activităţi de consultanţă în  tehnologia informaţiei

25000

- 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

25000

120.

Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular

-1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului

10000

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;

11000

121.

Tăiere şi şlefuire piatră

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

9000

122.

Ţesut covoare, preşuri

- 1393: Fabricarea de covoare şi mochete

10000

123.

Tescuire

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

9000

- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri

10000

- 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

9000

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

9000

124.

Tocilărie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

11000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9000

 -9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9000

125.

Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri

14000

- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi  terestre 

15000

126.

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mai puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi

- 4932 : Transporturi cu taxiuri

16000

127.

Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare

- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

15000

- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

15000

128.

Vulcanizare

- 2211:  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

9000

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

11000

129.

Vopsire, emailare şi cositorie

- 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor

9000