A.J.F.P. IALOMITA

 

NORME

anuale de venit pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual

in anul 2014

Nr. crt.

Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev.2

Norme venit 2014

1.

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

10.500

2.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

15.340

 

3.

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

15.340

15.340

 

15.340

4.

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

 

- 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

-4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.272

 

11.210

 

12.272

 

12.272

 

12.272

5.

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

 

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

13.806

13.806

13.806

 

13.806

 

13.806

 

13.806

 

13.806

6.

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

- 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

13.750

14.750

13.750

13.570

 

13.570

7.

Comerţ cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

13.806

 

18.290

8.

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

18.290

 

18.290

9.

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

18.290

10.

Comerţ cu animale şi păsări vii

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

20.414

 

20.414

20.414

11.

Comerţ cu lână, piei crude

- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

12.

Comercializare de stuf

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

10.502

13.

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

 

10.502

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

-2229: Fabricarea altor produse din material plastic

-3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 -4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

17.110

17.110

17.110

 

17.110

15.

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

17.110

17.110

16.

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

- 1520: Fabricarea încălţămintei

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

14.750

14.750

 

14.750

 

 

 

 

17.

 

 

 

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

 

 

 

 

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

- 9523 :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

16.284

18.

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10.502

10.502

10.502

10.502

 

10.502

 

19.

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

13.570

13.570

20.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

19.470

19.470

19.470

19.470

19.470

19.470

 

19.470

19.470

19.470

21.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

15.576

15.576

15.576

15.576

15.576

15.576

15.576

15.576

 

22.

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

10.502

23.

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

13.570

13.570

24.

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

17.464

 

17.464

25.

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

 

26.

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării, şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

-1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

 

27.

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

19.470

 

19.470

 

19.470

28.

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

20.296

 

20.296

29.

Confecţionare, acordări şi/ sau reparaţii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

10.502

10.502

30.

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

 

10.502

31.

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

10.502

10.502

32.

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

- 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare

- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

21.594

21.594

21.594

33.

 

Copiere acte

 

- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

17.582

17.582

34.

Creşterea şi/sau comercializarea cu peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultură maritimă

- 0322: Acvacultură în ape dulci

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

17.110

17.110

17.110

 

17.110

35.

Croitorie, Corsetărie

- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc nca

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

36.

Dactilografiere şi stenografiere

- 8211: Activităţi combinate de secretariat.

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

- 8299: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

10.502

10.502

10.502

37.

Dărăcit şi/ sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

44.604

44.604

39.

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

- 9529:Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc nca

10.502

10.502

40.

Dresura de animale

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

41.

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

10.502

10.502

42.

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei

- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

10.502

 

10.502

43.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

12.390

44.

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

25.724

25.724

25.724

25.724

45.

Fierărie - potcovărie

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

46.

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

- 7420: Activităţi fotografice

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

13.570

13.570

47.

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

 

- 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

48.

Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

14.750

 

14.750

49.

Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

10.502

 

10.502

50.

Închirieri de casete audio-video CD si DVD

- 7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

10.502

51.

Închiriere de camere în scop turistic

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

10.856

- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată:

               a)5520.1 Statiuni balneare, climatice si balneoclimate-rice, cu exceptia celor de pe litoralul Marii Negre

               b)5520.2 Alte localitati decat statiunile turistice de interes national, statiuni balneare, climaterice si balneoclimate-rice, localitati din Delta Dunarii si litoralul Marii Negre

 

 

7.080/ camera

7.080/ camera

- 5590: Alte servicii de cazare

10.856

52.

Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea maşinilor

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

16.284

16.284

16.285

53.

Intermedieri în turism

- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice

- 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

10.502

10.502

54.

Lăcătuşerie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

10.502

10.502

10.502

10.502

55.

Legare de cărţi

- 1814: Legătorie şi servicii conexe

10.502

56.

Lucrări de escavare

 

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului

- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

11.328

11.328

57.

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness

- 9319: Alte activităţi sportive

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

16.284

16.284

16.284

16.284

58.

Organizare de activităţi distractive în disco-teci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

20.296

20.296

59.

Producerea şi/sau comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşerie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

36.462

 

36.462

36.462

 

36.462

 

36.462

60.

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

10.502

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, şi din alte materiale vegetale împletite

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

10.502

10.502

10.502

62.

Producere şi/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.502

10.502

63.

Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

10.502

10.502

 

10.502

10.502

 

10.502

64.

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

10.502

10.502

65.

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

17.110

17.110

17.110

66.

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

- 1052: Fabricarea îngheţatei

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

14.125

14.125

14.125

 

14.125

67.

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

14.868

 

14.868

14.868

68.

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Producţia de ţesături

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

17.464

17.464

17.464

17.464

17.464

17.464

69.

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

11.328

11.328

 

11.328

70.

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării

- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

10.856

10.856

10.856

10.856

10.856

71.

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10.502

10.502

 

10.502

72.

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

10.502

10.502

73.

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10.502

 

74.

 

Pescuit şi comercializare de peşte

- 0311: Pescuitul maritim

- 0312: Pescuitul în ape dulci

- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

10.502

10.502

10.502

 

10.502

75.

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10.502

 

10.502

76.

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10.502

10.502

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi gradină

- 3312: Repararea maşinilor

- 3319: Repararea altor echipamente

- 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice

- 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

-9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc nca

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

78.

Reparare şi întreţinere moto-velo

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

10.502

 

10.502

79.

Reparare şi recondiţionare încălţăminte

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

10.502

80.

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

16.284

 

16.284

81.

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

10.502

10.502

10.502

82.

Servicii de bătut porumb cu maşina

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

- 0163: Activităţi după recoltare

10.502

10.502

83.

Servicii de afumare carne şi slănină

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

10.502

10.502

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

10.502

85.

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

86.

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

17.464

17.464

88.

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

11.446

11.446

11.446

89.

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

- 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

90.

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

23.482        23.482

23.482

23.482

23.482

23.482

91.

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

10.502

92.

Servicii de incubare ouă

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10.502

93.

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

12.744

94.

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

10.502

95.

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

96.

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 7500: Activităţi veterinare

16.638

16.638

97.

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

12.154

12.154

98.

Servicii executate de măcelari

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

10.502

99.

Servicii de morărit şi urluit

- 1061: Fabricarea produselor de morărit

- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

12.862

12.862

100.

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

- 4339: Alte lucrări de finisare

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

23.718

23.718

23.718

23.718

23.718

101.

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

17.700

17.700

17.700

17.700

102.

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

13.570

13.570

103.

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate

- 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

10.502

10.502

10.502

104.

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a.

11.399

105.

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

- 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

10.502

10.502

10.502

106.

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

107.

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

 

10.502

10.502

108.

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor

- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste

- 2433: Producţia de profile obţinute la rece

- 2434: Trefilarea firelor la rece

- 2445: Producţia altor metale neferoase

- 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

10.502

 

10.502

109.

Servicii executate cu uleiniţe

- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale

21.594

21.594

110.

Servicii executate de bucătari

- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate

- 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

10.502

10.502

111.

Servicii de pompe funebre

- 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare

17.464

112.

Servicii executate de instructori auto

- 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)

25.724

113.

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

33.866

114.

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari - betonişti, tinichigii

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

-2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

14.868

14.868

14.868

 

14.868

14.868

14.868

 

115.

 

Servicii executate de sobari, teracotari, coşari

- 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

12.862

12.862

12.862

12.862

12.862

12.862

116.

Servicii de spălătorie si curăţătorie a produselor din textile şi din blănuri

- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

18.290

117.

Servicii de tinichigerie, vopsitorie, electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto

- 3312: Repararea maşinilor

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor,

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

24.898

24.898

24.898

118.

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi

- 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

- 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

- 4799: Comerţ cu amanuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

10.502

10.502

 

10.502

10.502

119

 

Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

- 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

- 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

- 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

10.502

10.502

10.502

119ą

Servicii executate in domeniul informaticii, altele decat cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor

-6202:Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

-6203:Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

21.948

21.948

120.

Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular

-1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;

10.502

10.502

121.

Tăiere şi şlefuire piatră

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

10.502

122.

Ţesut covoare, preşuri

- 1393: Fabricarea de covoare şi mochete

10.502

123.

Tescuire

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri

- 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

10.502

10.502

10.502

10.502

124.

Tocilărie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.502

10.502

10.502

125.

Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri

- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

10.856

10.856

126.

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mai puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi

- 4932 : Transporturi cu taxiuri

10.856

127.

Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare

- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

10.502

10.502

128.

Vulcanizare

- 2211: Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

10.502

10.502

129.

Vopsire, emailare şi cositorie

- 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor

10.502

 

COEFICIENTII DE CORECTIE

a normelor de venit pentru anul 2014

 

Nr. crt

Criteriul de corectie

Mod de aplicare

Coeficient

%

1

Vadul comercial si clientela

Norma se reduce pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea in orase

15.00%

Norma se reduce pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea in mediul rural cu exceptia poz.44; 45; 93; 96; 99; 113 - mecanic

25.00%

2

Varsta contribuabililor

Norma se reduce pentru femei in varsta de peste 60 ani

20.00%

Norma se reduce pentru barbati in varsta de peste 65 ani

3

Timpul afectat desfasurarii activitatii

Norma de venit se reduce pentru contribuabilii care au si calitatea de salariat cu contract de munca cu timp integral

40.00%

4

Starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului

Norma de venit se reduce pentru:

-handicap mediu

15.00%

-handicap accentuat

25.00%

-handicap grav

50.00%

5

Cand activitatea se desfasoara intr-un spatiu inchiriat norma se reduce cu:

15.00%

6

Pozitia 113 – pentru servicii executate in agricultura, manual, norma de venit se reduce cu :

65.00%

 

       Nota:  Reducerile prevazute mai sus nu se acorda cumulativ ci se acorda reducerea cea mai mare.

 

COEFICIENTII DE CORECTIE

a normelor de venit pentru anul 2014,

rezultate din  cedarea folosintei bunurilor si veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv si cele din inchirierea in scop turistic in cursul anului a unui numar mai mare de 5 camere de inchiriat.

 

Nr. crt

Criteriul de corectie

Mod de aplicare

Coeficient

%

1

Pentru locuintele la care accesul la resursele turistice ale persoanelor care calatoresc in scop turistic se realizeaza numai cu mijloace proprii de transport

Norma de venit se reduce pentru activitatile turistice prevazute la pozitia 51 cod 5520.1

5%

2.

Pentru activitatile turistice ale caror camere sunt situate in cladiri construite din alte materiale de constructii in afara celor de beton, caramida si lemn

Norma de venit se reduce pentru activitatile  turistice prevazute la pozitia 51 cod 5520.1

6%

3.

 

Pentru activitatile a caror echipare sanitara nu este destinata turistilor si pusa in exclusivitate la dispozitia acestora

Norma de venit se reduce pentru activitatile  turistice prevazute la pozitia 51 cod 5520.1

6%

Norma de venit se reduce pentru activitatile  turistice prevazute la pozitia 51 cod 5520.2

6%