) NORME ANUALE DE VENIT PE ANUL 2014
Asculta

A.J.F.P. Dambovita

NORME DE VENIT PENTRU ANUL FISCAL 2014

lei

Nr. crt.

Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN  Rev. 2

Valoare norme de venit 2014

Municipii

Orase

Comune

1.

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

9.600

9.600

9.600

2.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

12.600

12.600

12.600

3.

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

9.600

9.600

9.600

 - 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

4.

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

- 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

16.800

16.800

16.800

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun  efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

16.800

16.800

16.800

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

5.

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

12.000

12.000

9.600

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

12.000

12.000

9.600

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

12.000

12.000

9.600

- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

12.000

12.000

9.600

- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

12.000

12.000

9.600

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

12.000

12.000

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.000

12.000

9.600

6.

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

16.800

16.800

16.800

- 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

12.600

12.600

12.600

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12.600

12.600

12.600

7.

Comerţ cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate    

9.600

9.600

9.600

 - 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

8.

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

12.000

12.000

12.000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.000

12.000

12.000

9.

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

10.

Comerţ cu animale şi păsări vii

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

16.800

16.800

16.800

- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii

16.800

16.800

16.800

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

11.

Comerţ cu lână, piei crude

- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

16.800

16.800

16.800

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

16.800

16.800

12.600

12.

Comercializare de stuf

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

13.

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

16.800

16.800

16.800

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

-2229: Fabricarea altor produse din material plastic

16.800

16.800

16.800

  - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

16.800

16.800

16.800

  - 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

16.800

16.800

16.800

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

16.800

16.800

16.800

15.

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

16.800

16.800

16.800

- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

16.800

16.800

16.800

16.

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

- 1520: Fabricarea încălţămintei

16.800

16.800

16.800

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12.600

12.600

12.600

17.

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)         

9.600

9.600

9.600

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

9.600

9.600

9.600

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

9.600

9.600

9.600

 - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.             

9.600

9.600

9.600

 - 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

16.800

16.800

16.800

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

9.600

9.600

9.600

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

9.600

9.600

9.600

- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

12.600

12.600

12.600

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

9.600

9.600

9.600

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

9.600

9.600

9.600

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

9.600

9.600

9.600

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

12.600

12.600

12.600

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

12.600

12.600

12.600

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă

9.600

9.600

9.600

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

9.600

9.600

9.600

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

9.600

9.600

9.600

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

18.000

18.000

18.000

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

18.000

18.000

18.000

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

16.800

16.800

16.800

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

18.000

18.000

18.000

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

- 9523 :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9.600

9.600

9.600

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

18.

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

9.600

9.600

9.600

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9.600

9.600

9.600

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9.600

9.600

9.600

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

19.

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

12.600

12.600

12.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

12.600

12.600

9.600

20.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

18.000

18.000

18.000

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

16.800

16.800

16.800

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat

16.800

16.800

16.800

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

16.800

16.800

16.800

- 2573: Fabricarea uneltelor

16.800

16.800

16.800

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

16.800

16.800

16.800

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

21.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

12.600

12.600

12.600

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

16.800

16.800

16.800

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

16.800

16.800

16.800

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

16.800

16.800

16.800

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

16.800

16.800

16.800

- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

16.800

16.800

16.800

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

22.

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

12.600

12.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

9.600

23.

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană

16.800

16.800

16.800

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

24.

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

16.800

16.800

16.800

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

15.000

15.000

15.000

25.

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

12.600

12.600

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

26.

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării,  şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

-1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

9.600

9.600

9.600

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

27.

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

28.

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

- 1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

12.600

12.600

12.600

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9.600

9.600

9.600

29.

Confecţionare, acordări şi/ sau reparaţii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

12.600

12.600

12.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

12.600

12.600

12.600

30.

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

12.600

12.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

9.600

31.

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport

16.800

16.800

16.800

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

32.

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

- 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare

16.800

16.800

16.800

- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

16.800

16.800

16.800

- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

16.800

16.800

16.800

33.

Copiere acte

- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.

16.800

16.800

12.600

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

16.800

16.800

12.600

34.

Creşterea şi/sau comercializarea cu peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultură maritimă

16.800

16.800

16.800

- 0322: Acvacultură în ape dulci

16.800

16.800

16.800

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

35.

Croitorie, Corsetărie

- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

12.000

12.000

12.000

- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

12.000

12.000

12.000

- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

12.000

12.000

12.000

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

12.000

12.000

12.000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

12.000

12.000

12.000

36.

Dactilografiere şi stenografiere

- 8211: Activităţi combinate de secretariat.

9.600

9.600

9.600

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

9.600

9.600

9.600

- 8299: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9.600

9.600

9.600

37.

Dărăcit şi/ sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

9.600

9.600

9.600

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

16.800

16.800

16.800

- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

16.800

16.800

16.800

39.

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

40.

Dresura de animale

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

12.600

12.600

12.600

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

12.600

12.600

12.600

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

12.600

12.600

12.600

41.

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

16.800

16.800

16.800

- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

16.800

16.800

16.800

42.

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei

33.600

33.600

33.600

- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

33.600

33.600

33.600

43.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

12.600

12.600

12.600

44.

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

25.200

25.200

25.200

- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

25.200

25.200

25.200

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

25.200

25.200

25.200

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

25.200

25.200

25.200

45.

Fierărie - potcovărie

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9.600

9.600

9.600

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

9.600

9.600

9.600

- 2573: Fabricarea uneltelor

9.600

9.600

9.600

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

9.600

9.600

9.600

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

9.600

9.600

9.600

46.

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

- 7420: Activităţi fotografice

12.000

12.000

12.000

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

12.000

12.000

12.000

47.

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

- 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

16.800

16.800

16.800

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

16.800

16.800

16.800

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

16.800

16.800

16.800

48.

Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

16.800

16.800

16.800

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

16.800

16.800

16.800

49.

Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

16.800

16.800

16.800

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

16.800

16.800

16.800

50.

Închirieri de casete audio-video CD si DVD

- 7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

16.800

16.800

16.800

51.

Închiriere de camere  în scop turistic

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

12.600

12.600

12.600

- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

12.600

12.600

12.600

- 5590: Alte servicii de cazare

12.600

12.600

12.600

52.

Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea maşinilor

18.000

18.000

18.000

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

18.000

18.000

18.000

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

18.000

18.000

18.000

53.

Intermedieri în turism

- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice 

25.000

25.000

25.000

- 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

25.000

25.000

25.000

54.

Lăcătuşerie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

10.000

10.000

10.000

- 2573: Fabricarea uneltelor

10.000

10.000

10.000

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

10.000

10.000

10.000

- 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

10.000

10.000

10.000

55.

Legare de cărţi

- 1814: Legătorie şi servicii conexe

9.600

9.600

9.600

56.

Lucrări de escavare

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului

18.000

18.000

18.000

- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

18.000

18.000

18.000

57

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness

30.000

30.000

30.000

- 9319: Alte activităţi sportive

16.800

16.800

16.800

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

30.000

30.000

30.000

58.

Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9.600

9.600

9.600

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9.600

9.600

9.600

59.

Producerea şi/sau  comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşerie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

16.800

16.800

16.800

- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie

16.800

16.800

16.800

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

16.800

16.800

16.800

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

16.800

16.800

16.800

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

12.600

12.600

12.600

60.

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

10.000

10.000

10.000

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, şi din alte materiale vegetale împletite

12.600

12.600

12.600

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie

12.600

12.600

12.600

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază        

12.600

12.600

12.600

62.

Producere şi/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului

12.600

12.600

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

63.

Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

16.000

16.000

16.000

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

16.000

16.000

16.000

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

16.000

16.000

16.000

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

16.000

16.000

16.000

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

16.000

16.000

16.000

64.

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

12.600

12.600

12.600

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

65.

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

9.600

9.600

9.600

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

66.

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

15.000

15.000

15.000

- 1052: Fabricarea îngheţatei

15.000

15.000

15.000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

15.000

15.000

15.000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

15.000

15.000

15.000

67.

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

11.000

11.000

11.000

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

11.000

11.000

11.000

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

11.000

11.000

11.000

68.

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Producţia de ţesături

9.600

9.600

9.600

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

9.600

9.600

9.600

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9.600

9.600

9.600

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

69.

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

9.600

9.600

9.600

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.600

9.600

9.600

70.

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării

25.200

25.200

25.200

- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere

25.200

25.200

25.200

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.

25.200

25.200

25.200

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate

25.200

25.200

16.800

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

25.200

25.200

25.200

71.

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

9.600

9.600

9.600

- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

72.

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

16.800

16.800

16.800

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

16.800

16.800

12.600

73.

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

12.600

12.600

12.600

74.

Pescuit şi comercializare de peşte

- 0311: Pescuitul maritim

30.000

30.000

30.000

- 0312: Pescuitul în ape dulci

30.000

30.000

30.000

- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

30.000

30.000

30.000

- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

30.000

30.000

30.000

75.

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

76.

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

12.600

12.600

12.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

12.600

12.600

12.600

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv  frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi gradină

- 3312: Repararea maşinilor

12.600

12.600

12.600

- 3319: Repararea altor echipamente

12.600

12.600

12.600

- 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice

12.600

12.600

12.600

- 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

20.000

20.000

20.000

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii

20.000

20.000

20.000

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

20.000

20.000

20.000

-9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

12.600

12.600

12.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

78.

Reparare şi întreţinere moto-velo

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

20.000

20.000

20.000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

20.000

20.000

20.000

79.

Reparare şi recondiţionare încălţăminte

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9.600

9.600

9.600

80.

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

16.800

16.800

16.800

81.

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

9.600

9.600

9.600

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

9.600

9.600

9.600

82.

Servicii de bătut porumb cu maşina

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

9.600

9.600

9.600

 - 0163: Activităţi după recoltare

9.600

9.600

9.600

83.

Servicii de afumare carne şi slănină

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

16.800

16.800

16.800

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

10.000

10.000

10.000

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

9.600

9.600

9.600

85.

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

86.

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii

16.800

16.800

16.800

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

16.800

16.800

16.800

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

16.800

16.800

16.800

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

33.600

33.600

33.600

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

33.600

33.600

33.600

88.

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

16.800

16.800

16.800

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal  

16.800

16.800

16.800

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

16.800

16.800

16.800

89.

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

16.800

16.800

16.800

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

16.800

16.800

16.800

90.

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice

18.000

18.000

18.000

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

18.000

18.000

18.000

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

18.000

18.000

18.000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

18.000

18.000

18.000

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

18.000

18.000

18.000

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

18.000

18.000

18.000

91.

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

9.600

9.600

9.600

92.

Servicii de incubare ouă

-  0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

12.600

12.600

12.600

93.

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

16.800

16.800

16.800

94.

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

12.600

12.600

12.600

95.

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităţi de curăţenie  

9.600

9.600

9.600

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

96.

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

20.000

20.000

20.000

- 7500: Activităţi veterinare

20.000

20.000

20.000

97.

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

18.000

18.000

18.000

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

18.000

18.000

18.000

98.

Servicii executate de măcelari

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

15.000

15.000

15.000

99.

Servicii de morărit şi urluit

- 1061: Fabricarea produselor de morărit

16.800

16.800

16.800

- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

16.800

16.800

16.800

100.

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

24.000

24.000

24.000

- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

24.000

24.000

24.000

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

24.000

24.000

24.000

- 4339: Alte lucrări de finisare

24.000

24.000

24.000

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

24.000

24.000

24.000

101.

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

24.000

24.000

24.000

- 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

24.000

24.000

24.000

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

24.000

24.000

24.000

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

24.000

24.000

24.000

102.

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

 - 2562: Operaţiuni de mecanică generală

24.000

24.000

24.000

- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

24.000

24.000

24.000

103.

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate

12.600

12.600

12.600

- 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare

12.600

12.600

12.600

 - 8129: Alte activităţi de curăţenie

12.600

12.600

12.600

104.

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a.

30.000

30.000

30.000

105.

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

- 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

16.800

16.800

16.800

- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

16.800

16.800

16.800

- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

16.800

16.800

16.800

106.

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

107.

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

9.600

9.600

9.600

- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

9.600

9.600

9.600

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

108.

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor

15.000

15.000

15.000

- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste

15.000

15.000

15.000

- 2433: Producţia de profile obţinute la rece

15.000

15.000

15.000

- 2434: Trefilarea firelor la rece

15.000

15.000

15.000

- 2445: Producţia altor metale neferoase

15.000

15.000

15.000

- 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

15.000

15.000

15.000

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

15.000

15.000

15.000

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

15.000

15.000

15.000

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

15.000

15.000

15.000

109.

Servicii executate cu uleiniţe

- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

9.600

9.600

9.600

- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale

9.600

9.600

9.600

110.

Servicii executate de bucătari

- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate 

14.000

14.000

14.000

- 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

14.000

14.000

14.000

111.

Servicii de pompe funebre

- 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare

25.200

25.200

25.200

112.

Servicii executate de instructori auto

- 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)

20.000

20.000

20.000

113.

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

12.600

12.600

12.600

114.

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari - betonişti, tinichigii

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

16.800

16.800

16.800

- 2573: Fabricarea uneltelor

16.800

16.800

16.800

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

16.800

16.800

16.800

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

16.800

16.800

16.800

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

16.800

16.800

16.800

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

16.800

16.800

16.800

115.

Servicii executate de sobari, teracotari, coşari

- 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

16.800

16.800

16.800

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

16.800

16.800

16.800

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

16.800

16.800

16.800

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

16.800

16.800

16.800

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

16.800

16.800

16.800

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

16.800

16.800

16.800

116.

Servicii de spălătorie si curăţătorie a produselor din textile şi din  blănuri

- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

16.800

16.800

16.800

117.

Servicii de tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto

- 3312: Repararea maşinilor

18.000

18.000

18.000

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor,

18.000

18.000

18.000

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

18.000

18.000

18.000

118.

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi

- 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

- 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

12.600

12.600

12.600

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.600

12.600

12.600

- 4799:  Comerţ cu amanuntul  efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

12.600

12.600

12.600

119.

Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

- 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

9.600

9.600

9.600

- 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

9.600

9.600

9.600

- 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

9.600

9.600

9.600

119^1

Servicii executate in domeniul informaticii, altele decat cele care genereaza drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor

- 6202 :Activitati de consultanta in tehnologia informatiei

30.000

30.000

30.000

- 6203 : Activitati de management ( gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul              

30.000

30.000

30.000

120.

Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular

-1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului

16.800

16.800

16.800

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn;

16.800

16.800

16.800

121.

Tăiere şi şlefuire piatră

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

16.800

16.800

16.800

122.

Ţesut covoare, preşuri

- 1393: Fabricarea de covoare şi mochete

16.800

16.800

16.800

123.

Tescuire

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

9.600

9.600

9.600

- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri

9.600

9.600

9.600

- 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

9.600

9.600

9.600

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

9.600

9.600

9.600

124.

Tocilărie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

9.600

9.600

9.600

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9.600

9.600

9.600

 -9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

9.600

9.600

9.600

125.

Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri

25.200

25.200

25.200

- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi  terestre 

25.200

25.200

25.200

126.

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mai puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi

- 4932 : Transporturi cu taxiuri

16.000

16.000

16.000

127.

Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare

- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

16.000

16.000

16.000

- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

16.000

16.000

16.000

128.

Vulcanizare

- 2211:  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

9.600

9.600

9.600

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

9.600

9.600

9.600

129.

Vopsire, emailare şi cositorie

- 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor

16.800

16.800

16.800

Normele de venit se reduc dupa cum urmeaza:

1 - cu 20% pentru femeile in varsta de peste 60 si barbati de peste 65 ani

2 - cu 50% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

3 - cu 15% pentru persoanele angajate la functia de baza cu norma intreaga