Asculta

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti

 

NORME ANUALE DE VENIT 2014

 

Nr.

crt.

Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev.2

A. F. P. S. 1

A. F. P. S. 2

A. F. P. S. 3

A. F. P. S. 4

A. F. P. S. 5

A. F. P. S. 6

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Centru A

Semicentru B

Periferie C+D

Zona 0

Zona I

Zona II-III

Zona 0

Zona I

Zona II-III

Zona 0

Zona I

Zona II-III

Zona 0

Zona I

Zona II-III

Zona 0

Zona I

Zona II-III

Zona 0

Zona I

Zona II-III

1

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

2

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine  nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

28.000

25.000

23.000

28.000

25.000

23.000

25.600

22.400

21.300

28.000

23.000

20.000

28.000

25.000

23.000

28.000

25.000

23.000

3

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

- 4721:Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

23.500

22.500

21.500

23.500

22.500

21.500

18.900

18.500

17.700

17.000

16.500

16.000

23.500

22.500

21.500

23.500

22.500

21.500

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun  efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789 : Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

5

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc  

14.500

14.000

14.000

14.500

14.000

14.000

13.700

13.000

12.600

12.200

11.700

11.500

14.500

14.000

14.000

14.500

14.000

14.000

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 

- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

6

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

17.000

15.000

12.000

17.000

15.000

12.000

11.300

10.700

10.100

10.000

9.700

9.500

17.000

15.000

12.000

17.000

15.000

12.000

- 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

7

Comerţ cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate       - 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

8

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate 

14.500

14.000

14.000

14.500

14.000

14.000

16.000

14.900

13.400

14.500

13.800

13.000

14.500

14.000

14.000

14.500

14.000

14.000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse   

9

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

26.500

26.000

25.000

26.500

26.000

25.000

26.700

24.500

21.300

22.500

21.000

18.000

26.500

26.000

25.000

26.500

26.000

25.000

10

Comerţ cu animale şi păsări vii

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii  

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

11

Comerţ cu lână, piei crude

- 4624:Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12

Comercializare de stuf

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

13

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776 : Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

13.500

13.000

13.000

13.500

13.000

13.000

11.600

11.200

10.600

10.700

10.500

10.000

13.500

13.000

13.000

13.500

13.000

13.000

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

14

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

-2229: Fabricarea altor produse din material plastic 

21.000

20.500

20.500

21.000

20.500

20.500

20.100

19.300

18.700

19.000

18.500

18.000

21.000

20.500

20.500

21.000

20.500

20.500

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a-  4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

15

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

26.700

26.700

26.700

26.000

22.000

20.000

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

27.500

- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

16

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

- 1520: Fabricarea încălţămintei 

17.500

17.000

17.000

17.500

17.000

17.000

16.000

15.000

14.000

14.800

14.000

13.500

17.500

17.000

17.000

17.500

17.000

17.000

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate  

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe   

17

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, paie, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)           

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.700

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.             

- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 

- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton  

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc  

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic 

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă 

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

 

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

- 9523 :Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

18

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

19

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

20

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat 

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor  

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe 

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

21

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru construcţii             

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă 

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

16.100

15.800

15.300

14.800

14.500

14.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  

- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

22

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

- 1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

23

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

24

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

14.000

13.100

12.500

12.800

12.000

11.800

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

22.500

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

25

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

26

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării,  şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

-1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.  

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

27

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

28

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

- 1512 : Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

29

Confecţionare, acordări şi/ sau reparaţii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

30

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

31

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport  

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

32

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

- 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare 

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.100

14.100

13.700

12.800

12.800

12.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

14.500

- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 

- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

33

Copiere acte

- 1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.900

10.700

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat    

34

Creşterea şi/sau comercializarea cu peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultură maritimă 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 0322: Acvacultură în ape dulci

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

35

Croitorie, Corsetărie

- 1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

- 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

36

Dactilografiere şi stenografiere

- 8211: Activităţi combinate de secretariat.  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat  

- 8299: Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

37

Dărăcit şi/ sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile  

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

38

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

18.600

18.300

18.200

17.000

16.800

16.500

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

22.000

- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

39

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

40

Dresura de animale

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

11.600

11.100

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a 

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

41

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

11.300

11.100

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

42

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei 

16.000

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

17.200

15.900

15.200

16.000

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului  

43

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.800

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

44

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.900

10.900

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii  

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

45

Fierărie - potcovărie

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

46

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

- 7420: Activităţi fotografice 

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.500

13.500

13.000

12.500

12.500

12.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

47

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

- 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.700

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

48

Închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

12.500

12.000

12.000

12.500

12.000

12.000

11.300

10.500

10.300

9.700

9.700

9.500

12.500

12.000

12.000

12.500

12.000

12.000

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

49

Închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 

11.000

10.500

10.500

11.000

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.700

9.500

9.500

11.000

10.500

10.500

11.000

10.500

10.500

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

50

Închirieri de casete audio-video CD si DVD

- 7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.700

10.700

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

51

Închiriere de camere  în scop turistic

 

 

 

 

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

19.000

18.000

18.000

19.000

18.000

18.000

17.900

16.400

15.600

16.000

15.800

15.200

19.000

18.000

18.000

19.000

18.000

18.000

- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

- 5590: Alte servicii de cazare   

52

Întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea maşinilor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

12.000

11.000

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4520: Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

53

Intermedieri în turism

- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice   

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

16.500

- 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

54

Lăcătuşerie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

55

Legare de cărţi

- 1814: Legătorie şi servicii conexe

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

56

Lucrări de escavare

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului 

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.300

13.300

13.300

12.200

12.200

12.000

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

- 4313 : Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

57

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness 

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

14.500

13.900

13.200

12.200

11.800

11.800

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

- 9319: Alte activităţi sportive 

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

58

Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

16.500

16.000

16.000

16.500

16.000

16.000

15.500

15.000

14.100

14.000

13.800

13.000

16.500

16.000

16.000

16.500

16.000

16.000

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

59

Producerea şi/sau  comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşerie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 

21.000

20.000

20.000

21.000

20.000

20.000

21.300

20.400

19.600

20.800

20.200

20.000

21.000

20.000

20.000

21.000

20.000

20.000

- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie 

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate 

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

60

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

61

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, paie, şi din alte materiale vegetale împletite 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie  

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază       

62

Producere şi/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

63

Producere şi/sau reparare de cazane şi căldări

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel  

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

64

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie 

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

11.400

11.400

11.300

10.500

10.500

10.200

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

65

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

66

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 1052: Fabricarea îngheţatei 

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

67

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.800

10.800

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

68

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Producţia de ţesături  

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

69

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

70

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării 

16.000

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

17.200

17.000

15.700

15.700

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

16.000

15.500

15.000

- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere 

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a. 

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine specializate 

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

71

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

72

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

73

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

74

Pescuit şi comercializare de peşte

- 0311: Pescuitul maritim 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10600

10600

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 0312: Pescuitul în ape dulci 

- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

75

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

76

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

77

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv  frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi gradină

- 3312: Repararea maşinilor  

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

10.700

10.000

9.100

10.500

9.500

9.500

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

- 3319: Repararea altor echipamente 

- 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice 

- 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii 

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

-9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

78

Reparare şi întreţinere moto-velo

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Reparare şi recondiţionare încălţăminte

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

80

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 

10.500

10.500

10500

10.500

10.500

10500

10.500

10.400

10100

9.800

9.500

9500

10.500

10.500

10500

10.500

10.500

10500

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

81

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

82

Servicii de bătut porumb cu maşina

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

 - 0163: Activităţi după recoltare

83

Servicii de afumare carne şi slănină

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

84

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.800

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

85

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

86

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii 

12.200

12.000

12.000

12.200

12.000

12.000

12.900

12.600

11.900

12.200

12.000

12.000

12.200

12.000

12.000

12.200

12.000

12.000

- 3314: Repararea echipamentelor electrice 

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

87

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

11.000

10.700

10.500

10.000

9.800

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

88

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal    

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

89

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.  

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora  

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

90

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice 

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

12.900

12.500

11.900

11.500

11.000

10.500

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

21.500

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

91

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

92

Servicii de incubare ouă

-  0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

93

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

94

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

11.200

11.000

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

95

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităţi de curăţenie  

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

 

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

96

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

9500

9500

9500

10500

10500

10500

10500

10500

10500

- 7500: Activităţi veterinare

97

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare  

16.500

16.000

16.000

16.500

16.000

16.000

15.000

14.100

13.700

14.500

13.800

13.200

16.500

16.000

16.000

16.500

16.000

16.000

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

98

Servicii executate de măcelari

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

11.000

10.500

10.500

10.500

10.000

9.500

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

17.000

99

Servicii de morărit şi urluit

- 1061: Fabricarea produselor de morărit 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

100

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale  

22.500

22.000

22.000

22.500

22.000

22.000

15.000

14.500

14.100

14.000

13.800

13.200

22.500

22.000

22.000

22.500

22.000

22.000

- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

- 4339: Alte lucrări de finisare 

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

101

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

10.800

10.600

10.500

9.500

9.500

9.500

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

- 8121: Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie 

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

102

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

 - 2562: Operaţiuni de mecanică generală 

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

10.700

10.500

10.500

10.000

9.800

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

11.000

- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

103

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate 

11000

11000

11000

11000

11000

11000

10500

10500

10500

9500

9500

9500

11000

11000

11000

11000

11000

11000

- 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare 

 - 8129: Alte activităţi de curăţenie

104

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de invăţământ n.c.a.

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

13.100

13.100

13.100

12.000

11.800

11.500

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

105

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

- 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

16.600

16.600

16.600

15.000

14.800

14.800

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

- 9002: Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 

- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

106

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

107

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte  

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

9.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

10.500

 

 

 

 

- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 

-9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

108

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste 

- 2433: Producţia de profile obţinute la rece 

- 2434: Trefilarea firelor la rece  

- 2445: Producţia altor metale neferoase 

- 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

109

Servicii executate cu uleiniţe

- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

9.500

9.500

9.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale

110

Servicii executate de bucătari

- 1085: Fabricarea de mâncăruri preparate 

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

11.000

10.700

10.500

10.200

10.000

9.500

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000