Asculta

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞ

 

Nr.
crt

Denumirea activităţilor

independente pentru care venitul

net se poate determina pe baza.

normelor anuale de venit

Codul şi denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din
economia na
ţională - CAEN Rev. 2

 

NORMA DE
VENIT pentru
MUNICIPII
2014

NORMA DE
VENIT pentru
ORAŞE
2014

NORMA DE
VENIT
pentru

COMUNE
2014

1

Boiangerie

1330- Finisarea materialelor textile

9600

9600

9600

2

Comerţ cu amănuntul in magazine
nespecializate, cu v
nzare
predominanta de produse alimentare,
b
ăuturi si tutun

4711- Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vnzare
predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

13000

11000

9600

 

 

 

 

4622- Comerţ cu ridicata al florilor si al plantelor

 

 

 

 

 

 

3

Comerţ cu plante medicinale, seminţe
de legume, fructe si flori

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu
am
ănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, n
magazine specializate

13000

11000

9600

 

 

 

 

4789-Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

 

 

 

 

 

 

 

4721-Comert cu amănuntul al fnjctelor si legumelor proaspete, in magazine
specializate

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Comerţ cu produse agricole şi

alimentare

4724- Comerţ cu amănuntul al pinii, produselor de patiserie şi produselor
zaharoase, in magazine specializate

13000

11000

 

 

9600

 

 

4729- Comerţ cu amanuntui al altor produse alimentare, in magazine
specializate

4781- Comerţul cu amanuntui al produselor alinnentare, băuturilor si
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

4789-Comert cu amanuntui prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

 

 

 

5

 

 

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi

unelte gospodăreşti

4649- Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

13000

11000

9600

 

 

4751- Comerţ cu amanuntui al textilelor, in magazine specializate

4752- Comerţ cu amanuntui al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla şi
a celor pentru vopsit, in magazine specializate

4753- Comerţ cu amanuntui al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor
acoperitoare de podea, in magazine specializate

4754- Comerţ cu amanuntui al articolelor şi aparatelor electrocasnice, in
magazine specializate

4759- Comerţ cu amanuntui al mobilei, al articolelor de iluminat şi al
articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

 

6

 

 

Comerţ cu imbrăcăminte şi
ncălţăminte noua si uzata

4642- Comerţ cu ridicata al mbrăcămintei si ncălţămintei specializate

13000

11000

9600

 

 

4771- Comerţ cu amanuntui al mbrăcămintei. In magazine specializate

4772- Comerţ cu amanuntui al ncălţămintei si articolelor din piele, in
magazine

4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vndute prin magazine

4782 ~ Comerţ cu amănuntul al textilelor, mbrăcămintei şi ncălţămintei
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

7

Comerţ cu ambalaje din sticlă

4752- Comerţ cu amanuntui al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in
magazine specializate

9600

9600

9600

 

 

 

 

4789- Comerţ cu amanuntui prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

8

Comerţ cu casete audio video CD şi

DVD

4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără
nregistrări audio/ video n magazine specializate

9600

9600

9600

4789 ~ Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9

 

Comerţ cu amănuntul al
echipamentelor audio/video, in
magazine specializate

 

4743- Comerţ cu amanuntui al echipamentelor audio/video in magazine
specializate

17000

 

15000

 

13000

 

4611- Intermedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii
prime textile şi cu semifabricate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Comerţ cu animae si pasări vii

4623- Comerţ cu ridicata ai animalelor vii

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor
produse

13000

11000

9600

11

Comerţ cu lna, piei crude

4624- Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

13000

11000

9600

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi plete al altor produse

12

Comercializare de stuf

 

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu
am
ănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, n
magazine specializate

9600

9600

9600

13

Comercializarea cinilor si pisicilor de
rasa, pasărilor ornamentale, broastelor
ţestoase, a animalelor pentru blana si a

altor animale de companie, inclusiv hrana
specifica acestora

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu
am
ănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, n
magazine specializate

13000

11000

9600

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

 

 

 

14

Comercializane de flori

naturale/artificiate si confecţionare si/
sau comercializare de aranjamente
florale din flori naturale/artificiale

2229- Fabricarea altor produse din material plastic

15000

12000

10000

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu
am
ănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, n
magazine specializate

4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

15

Comercializare piese şi accesorii

pentru autovehicule

4531- Comerţ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

17000

115000

13000

4532- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

16

Confecţionare si/sau comercializare
de
ncălţăminte

1520- Fabricarea ncălţămintei

13000

11000

9600

4772- Comerţ cu amănuntul al ncălţămintei si articolelor din piele, in
magazine specializate

4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, mbrăcămintei şi ncălţămintei
efectuat prin standuri, chio
şcuri şi pieţe

 

 

 

1392- Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia
imbracamintei si lenjeriei de corp)

 

 

 

1394- Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori si plase

1395- Fabricarea de textile neţesute si articole din acestea, cu excepţia
confecţiilor de mbrăcăminte

1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a

1431- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor si articolelor de
galanterie

1439- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de
imbracaminte


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Confecţionare, comercializare si/sau

reparare de obiecte din lemn, fire

textile, materiale textile, deşeuri

textile, piele, plastic, ceramica,

aluminiu, cupru, sarma, cauciuc,

sticla, fibra de sticla, hrtie, papura,
nuiele, trestie, paie, iasca, foi de
porumb, ceara, os, sfoara, pluta, stuf

1621 - Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

1629- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie
si din alte materiale vegetale mpletite

 

9600

 

9600

 

9600

 

 

 

1729- Fabricarea altor articole din hrtie si carton

12219- Fabricarea altor produse din cauciuc

|2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

|2229- Fabricarea altor produse din nnaterial plastic

2313- Fabricarea articolelor din sticlă
2319- Fabricarea de sticlărie tehnica

2342- Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2511- Fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor
metalice

2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal

2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2599- Fabricarea altor articole din nnetal n.c.a.

4751- Comerţ cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

9523- Repararea ncălţămintei si a articolelor din piele

9524- Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

18

Confecţionare si/sau reparaţii de
obiecte de uz casnic, gospod
ăresc si

ornamental

1722- Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hrtie sau
carton

9600

9600

9600

2341- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

9521- Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a ehipamentelor pentru
casa si gradina

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

19

Confecţionare si/sau comercializare de

garnituri pentru etansare

2219- Fabricarea altor produse din cauciuc

9600

9600

9600

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

20

Confecţionare si/sau comercializare

De obiecte metalice si de mecanica fina

2511- Fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor
metalice

9600

9600

9600

2512- Fabricarea de usi si ferestre din metal

2571- Fabricarea produselor de tăiat

2572- Fabricarea articolelor de feronerie

2573- Fabricarea uneltelor

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2594- Fabricarea de şuruburi, buloane si ate articole filetate: fabricarea de
nituri si şaibe

 

 

 

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

 

 

21 

 

 

 

Confectionare si/sau comercializare
|de obiecte din beton, ciment,

marmura, piatra, ipsos, argila,

cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte

materiale şi/sau produse pentru
construc
ţii

 

2332 - Fabricarea cărămizilor ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii
din argil
ă arsă

14500

12000

10000

2361 -Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2369 ~ Fabricarea altor articole din beton ciment si ipsos

2370- Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

4673- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si al meterialelor de
construcţii si echipamentelor sanitare

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

22

Confecţionare si/sau comercializare

1512- Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de
harnasament

9600

9600

9600

de hamuri si harnasamente

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

 

 

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

23

Confecţionare si/sau reparare de

1420- Fabricarea articolelor din blana

9600

9600

9600

obiecte din blana si cojocarie

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

24

Confecţionare şi/sau reparare de
bijuterii din metale
şi pietre preţioase

3212- Fabricarea Bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre
preţioase

13000

11000

9600

 

 

9525- Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

25

Confecţionare si/sau comercializare

3213- Fabricarea imitaţiilor de bijuterii si articole similare

9600

9600

9600

de gablonturi, martisoare si felicitări

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si plete al altor produse

26

Confecţionare si/sau comercializare

de pălării, şepci si/sau articole de

ceaprazerie

1392 - Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia
mbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

9600

9600

9600

1399- Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1419- Fabricarea altor articole de mbrăcăminte si accesorii n.c.a.

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Confecţionare si/sau comercializare

1629- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie
SI din alte materiale vegetale mpletite

10000

10000

9600

 

de rame, incadrari tablouri si oglinzi

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

 

 

4789- Comerţ cu amănuntul pnn standuri, chioşcuri si piete al altor produse

28

Confecţionare si/sau reparaţii de
articole de marochinarie si de voiaj

1512- Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de
iharnasament

10000

10000

9600

 

de orice fel

9523- Repararea ncălţămintei si a articolelor din piele

29

Confecţionare, acordări si/sau

'3220- Fabricarea instrumentelor muzicale

10000

10000

9600

reparaţii de instrumente muzicale

'9529- Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

30

 

 

3291- Fabricarea matunior si periilor

9600

9600

9600

 

Confecţionare si/sau comercializare

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

de maturi si perii

 

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si piete al altor produse

31

 

 

3230- Fabricarea articolelor pentru sport

10000

10000

9600

 

Confecţionare si/sau comercializare
de unelte cfe fiescuit

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

 

 

 

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si piete al altor produse

32

Confecţionare si/sau reparaţii

3011- Construcţia de nave si structuri plutitoare

17000

15000

13000

 

ambarcaţiuni

3012- Construcţia de ambarcaţiuni sportive si de agrement

 

 

3315- Repararea si ntreţinerea navelor

33

 

 

1812- Alte activităţi de tipărire n.c.a.

9600

9600

9600

 

Copiere acte

8219- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităţi
specializate de secretariat

 

 

34

 

 

 

0321- Acvacultura mantima

13000

11000

9600 '

 

 

0322- Acvacultura in ape dulci

Creşterea si/sau comercializarea cu
peşti exotici si accesorii de
acvaristica, inclusiv hrana specifica

4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu
am
ănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, n
magazine specializate

 

 

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si piete al altor produse

 

35

 

 

 

 

 

1412- Fabricarea de articole de mbrăcăminte pentru lucru

1413- Fabricarea altor articole de mbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

11000

 

10000

 

9600

 

Croitorie, corsetarie

1414- Fabricarea de articole de lenjerie de corp

 

 

1419- Fabricarea altor articole de mbrăcăminte si accesorii n.c.a.

 

 

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

 

8211- Activităţi combinate de secretariat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Dactilografiere si stenografiere

18219- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităţi
specializate de secretariat

9600

9600

9600

|8299- Alte activităţi de servicii suport pentru ntreprinderi n.c.a.

37

Daracit si/sau toarcere

|1310- Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

9600

9600

9600

19609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

38

Demontare (dezasamblare) de
autovehicule si comercializare de
piese auto uzate

3831- Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase

din uz pentru recuperarea materialelor

4677- Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor

17000

15000 13000

39

Dogarie

1624- Fabricarea ambalajelor din lemn

10000

10000

9600

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

 

Dresura de animale

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9600

9600

9600

40

9329- Alte activităţi recreative si distractive n.c.a.

 

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

41

Dulgherie, tamplarie si comercializare
de brne, grinzi, suporţi pentru
construc
ţii .

1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tmplărle, pentru construcţii

13000

11000

9600

4332- Lucrări de tamplarie si dulgherie

42

Extracţia şi comercializarea pietrei,
pietrişului, nisipului, argilei

0811- Extracţia pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcţii, extracţia
pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziel

14500

12000

10000

0812- Extracţia pietrişului si nisipului; extracţia argilei si caolinului

43

Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor

1051- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

9600

9600

9600

44

Fantanarie

3600- Captarea, tratarea si distribuţia apei

12000

11000

10000

4221- Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4313- Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

45

Fierărie- potcovarie

0162-Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9600

9600

9600

2572- Fabricarea articolelor de feronerie

2573- Fabricarea uneltelor

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

3311- Repararea articolelor fabricate din metal

46

Fotografiere, fotocopiere si
fotoceramica

7420- Activităţi fotografice

15000

12000

10000

8219- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activităţi
specializate de secretariat

47

Instalare, montare, reparare,
inchiriere de aparate de m
ăsura si
control

3320- Instalarea maşinilor si echipamentelor industriale

9600

9600

9600

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor
pentru casa si gradina

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Inchiriere de biciclete, motoscutere,
mijloace de transport auto si pe apa,

7721-Activităţi de inchiriere si leasing cu bunuri recreaţionale si echipament
isportiv

9600

9600

9600

parapante, ski-jet-uri si material
sportiv

17729-Activităţi de inchiriere si ieasing cu alte bunuri personale si
igospodarestl n.c.a.

49

Inchiriere de cort si/sau vesela, de
rochii de gală, de mireasa si pentru

17721-Activităţi de inchiriere si leasing cu bunuri recreaţionale si echipament
sportiv

9600

9600

9600

diferite ocazii

7729-Activităţi de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si
gospodăreşti n.c.a.

50

Inchirieri de casete audio-video CD si
DVD

7722- nchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)

9600

9600

9600

51

Inchiriere de camere in scop turistic

5510- Hoteluri si alte facilitaţi de cazare similare

25000

25000

25000

ntre 1 şi 5 camere inclusiv

5520- Facilitaţi de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

 

 

5590- Alte servicii de cazare

51^l

Inchiriere de camere in scop turistic

peste 5 camere

 

5510- Hoteluri si alte facilitaţi de cazare similare

30000

30000

30000

5520- Facilitaţi de cazare pentru vacante si perioade de scurtă durată

5590- Alte servicii de cazare

 

 

52

Intreţinere ii teparare si/sau

reconditionare autovehicule si utilaje

agricole, inclusiv piese auto

3312-Repararea maşinilor

11000

10000

9600

3317- Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

4520- ntreţinerea si repararea autovehiculelor

53

Intermedieri in turism

7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice

12000

12000

12000

7990- Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

54

Lacatuserie

2562-Operaţiuni de mecanica generală

9600

9600

9600

2573- Fabricarea uneltelor

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

8020-Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

55

Legare de crti

1814- Legatorie si servicii conexe

9600

9600

9600

56

Lucrări de escavare

4312- Lucrări de pregătire a terenului

10000

10000

9600

4313- Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii

57

Organizare de cursuri sportive, de

activităţi de ntreţinere si

nfrumuseţare fizica

9313- Activităţi ale centrelor de fitness

9600

9600

9600

9319-Alte activităţi sportive

9329- Alte activităţi recreative si distractive n.c.a.

9604- Activităţi de ntreţinere corporala

58

Organizare de activităţi distractive in

discoteci, distracţii populare si
zodiac cu papagal

9321 - Blciuri si parcuri de distracţii

10000

10000

9600

9329- Alte activităţi recreative si distractive n.c.a.

 

 

1071- Fabricarea pinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de
patiserie

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Producerea si/sau comercializarea

produselor de panificaţie, patiserie,
gogoserie, covrigarie, cofetărie

1072- Fabricarea biscuiţilor si pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor si produselor
conservate de patiserie

1400O

12000

10000

4724- Comerţ cu amănuntul al pinii, produselor de patiserie si a produselor ;
jZaharoase, in magazine specializate

4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate

4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri si pieţe

66666

Prelucrare piei, prepararea si
vopsirea blănurilor

1511- Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor

9600

9600

9600

61

 

Prepararea cărbunelui din lemn

1629- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, palei
si din alte materiale vegetale mpletite i

9600

9600

9600

1910- Fabricarea produselor de cocserie

2014- Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

 

62

Producere si/sau comercializare de

 

2352- Fabricarea varului si ipsosului

9600

9600

9600

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si plete al altor produse

 

 

63

 

 

Producere si/sau reparare de cazane

si căldări

2521- Producţia de radiatoare si cazane pentru ncălzire centrala

9600

9600

9600

2591- Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2592- Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2893- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor si tutunului

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor
pentru casa si gradina

 

64

Producere si/sau comercializare de

articole de feronerie

2572- Fabricarea articolelor de feronerie

9600

9600

9600

4752- Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si
a celor pentru vopsit, in magazine specializate

 

 

65

Producerea şi/sau comercializare de

floricele de porumb, castane prăjite,
porumb fiert, semin
ţe prăjite de

floarea soarelui si dovleac, dovleac
copt, vata de zah
ăr, borş

1082- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor
zaharoase

9600

9600

9600

1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si plete al altor produse

 

 

66

Producerea şi/sau comercializare de

ngheţata, gemuri, marmelade, jeleuri

si conservare a fructelor prin uscare

1039- Prelucrarea si conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

9600

9600

9600

1052- Fabricarea ngheţatei

4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri si pieţe

 

 

 

 

 


67

 

Producerea si/sau comercializarea de
paste f
ăinoase, macaroane, spaghete.

 

1073- Fabricarea macaroanelor, taieteilor, cus-cus-ului si a altor produse
făinoase similare

9600

9600

9600

 

4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate

4781- Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor si
produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri si pieţe

 

68

 

 

 

 

 

Producere si/sau comercializare de
obiecte de artizanat

 

1320- Producţia de ţesături

9600

9600

9600

 

 

1629- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie
si din alte materiale vegetale mpletite

2341- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4778- Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

 

69

Producere si/sau comercializare de

frnghii, sfori si şnururi din fibre sau

fasii textile

1394- Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori si plase

9600

9600

9600

4778- Comerţ cu amănuntul al aitor bunuri noi, in magazine specializate

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

70

 

Producerea, comercializare si/sau

reparare de mobila, inclusiv de

scaune, banchete, fotolii, canapele,
mese, dulapuri

 

3102- Fabricarea de mobila pentru bucătarii

13000

11000

9600

3103- Fabricarea de saltele si somiere

3109- Fabricarea de mobila n.c.a.

4759- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al
articolelor de uz casnic n.c.a. In magazine specializate

9524- Repararea mobilei si a furniturilor casnice

71

 

Producţie, comercializare si/sau
reparare jocuri si juc
ării

3240- Fabricarea jocurilor si jucăriilor

9600

9600

9600

 

4765- Comerţ cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor in magazine specializate

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

72

Producere si/sau comercializare de

coloranţi, esenţe alimentare,
condimente si ingrediente

1084- Fabricarea condimentelor si ingredientelor

9600

9600

9600

4729- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine
specializate

73

Paza si ingrijirea animalelor, inclusiv
in stani si cirezi
i

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9600

9600

9600

 

 

0311-Pescuitul maritim

 

 

 

0312- Pescuitul in ape dulci


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

Pescuit si comercializare de peste

4638- Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste,
crustacee si moluşte

9600

9600

9600

 

4723- Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelorsi molustelor, in
magazine specializate

75

 

Reparare brichete, montat supapa si
umplere cu gaz

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor
pentru casa si gradina

9600

9600

9600

 

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

76

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri,

umbrele, ochelari

9525- Repararea ceasurilor si a bujuteriilor

9600

9600

9600

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

 

 

 

 

77

 

 

 

Reparare aparate foto, radio, TV,

calculatoare, maşini de scris, cntare,
telefoane, echipamente de

comunicaţii, alte aparate electronice

de uz casnic, inclusiv frigidere,

aragaze, maşini de spălat, alte

dispozitive si echipamente pentru
casa si gradina

3312- Repararea maşinilor

9600

9600

 

9600

 

 

 

3319- Repararea altor echipamente

3313- Repararea echipamentelor electronice si optice

9511- Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512- Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521- Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc si a echipamentelor
pentru casa si gradina

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

78

Reparare si ntreţinere moto-velo

4540-Comert cu motociclete, piese şi accesorii aferente; ntreţinerea si
repararea motocicletelor

9600

9600

9600

 

9529- Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

79

Repararea şi recondiţionare
ncălţăminte

9523- Repararea ncălţămintei şi a articolelor din piele

9600

9600

9600

80

Repararea şi/sau ntreţinere ascensoare,
de persoane şi de marfuri

3317- Repararea şi ntreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

9600

9600

9600

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

81

Reparare de obiecte din blana si
cojocarie

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

9600

9600

9600

82

Reparare si/sau acordări de
instrumente muzicale

9529- Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9600

9600

9600

83

 

Rotarie şi/sau executare de caroserii

din lemn

1629- Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie
si din alte materiale vegetale mpletite

9600

9600

9600

 

3099- Fabricarea altor mijloace de transport

3299- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

84

Servicii de bătut porumb cu maşina

0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetala

9600

9600

9600

0163- Activităţi după recoltare

85

Servicii de afumare carne şi slănină

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii

9600

9600

9600

1013- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

86

Servicii de amplasare de corturi,
rulote şi altele

5530- Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

9600

9600

9600


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 8787

Servicii de cntărire

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

9600

9600

9600

88

Servicii de formatare şi incarcare
baterii auto, acumulatori
si pile

electrice

2720- Fabricarea de acumulatori şi baterii
3314- Repararea echipamentelor electrice

9600

9600

9600

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

89

Servicii executate de proprietarii de
cazane pentru fabricat rachiuri naturale

1101- Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1104- Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare

9600

9600

9600

90

|Servici de strungarie, frezare, alezare

2562- Operaţiuni de mecanica generală

9600

9600

9600

2592- Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2594- Fabricarea de şuruburi, buloane si alte articole filetate: fabricarea de
nituri si şaibe

91

Servicii de ncărcat stingatoare

2829- Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

9600

9600

9600

8425- Activităţi de luptă mpotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

9609- Alte activităţi de srvicii n.c.a.

92

Servicii executate pentru instalaţii de

apa, gaz, incalzire termica, canal,

electricitate, frigotehnice, izolaţii la

construcţii

4321- Lucrări de instalaţii electrice

12000

11000

9600

4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de incalzire si de aer condiţionat

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

9522- Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor
pentru casa si gradina

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

93

Servicii de incarcat sifoane

1107- Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape
minerale si alte ape mbuteliate

9600

9600

9600

94

Servicii de incubare oua

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9600

d600

9600

95

Servicii de reproducţie si selecţia in
creşterea animalelor

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

9600

9600

9600

96

Servicii executate de ipsosari

4331- Lucrări de ipsoserie

12000

11000

9600

97

Servicii executate de lustragii

8129- Alte activităţi de curăţenie

9600

9600

9600

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

98

Sevicii executate de tehnicieni

veterinari

0162- Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

10000

10000

10000

7500- Activităţi veterinare

 

99

Servicii de fizerie, coafura,

cosmetica, manichiura, pedichiura,
masaj

9602- Coafura si alte activităţi de nfrumuseţare

 

 

 

 

 

 

9604- Activităţi de ntreţinere corporala

13000

11000

9600

100

Servicii executate de măcelari

1011- Prelucrarea şi conservarea cărnii

9600

9600

9600

101

Servicii de morarit si urluit

1061 - Fabricarea produselor de morarit

11000

11000

11000

1091- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

 

 

Servicii executate de mozaicari,

4120- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidentiale

 

 

 

4333- Lucrări de pardosire si placare a pereţilor

102

faiantari, parchetari, zidari, zugravi,
geamgii

4334 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri
4339 -Alte lucrări de finisare

12000

11000

9600

 

 

4399 -Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

103

Servicii de intretinere şi curăţare a

clădirilor, inclusiv menaj casnic

4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
8121- Activit
ăţi generale de curăţenie a clădirilor

9600

9600

9600

 

 

8122- Activităţi specializate de curăţenie

 

8129- Alte activităţi de curăţenie

 

104

Servicii de tinichigerie (fara auto)

inclusiv cele de invelire cu tabla,
ţigla, sita a construcţiilor

2562- Operaţiuni de mecanica generala

12000

11000

9600

 

4391- Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii

 

105

Servicii de dezinfectie, dezinsectie si

deratizare

3700- Colectarea şi epurarea apelor uzate

9600

9600

9600

 

 

3900- Activităţi şi servicii de decontaminare

 

8129- Alte activităţi de curăţenie

 

106

Servicii executate de meditatori

8559- Alte forme de invatamant n.c.a.

10000

9600

9600

 

107

Servicii executate de organizatori de

expoziţii siilpectacole

 

8230- Activităţi de organizare a expoziţiilor, trgurilor si congreselor

10000

9600

 

9600

 

9002- Activităţi suport pentru interpretarea artistica (spectacole)

 

9004- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

 

108

Servicii de plisat, gofrat, ajurat,

stopări

1330- Finisarea materialelor textile

9600

9600

9600

 

9529- Repararea articolelor de uz personal si gospodăresc n.c.a.

 

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

 

109

Servicii executate cu pive

1395- Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepţia
confecţiilor de mbrăcăminte

9600

9600

9600

 

1396- Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

 

9609-Alte activităţi de servicii n.c.a.

 

 

 

110

 

 

 

Servicii de presare metale la rece,

bobinare

2431 - Tragere la rece a barelor

9600

9600

9600

 

2432- Laminare la rece a benzilor inguste

 

2433- Producţie de profile obţinute la rece

 

2434- Trefilarea firelor la rece

 

2445- Producţia altor metale neferoase

 

2550- Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica;
metalurgia pulberilor

 

2593- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri si arcuri

 

2711- Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

 

3314- Repararea echipamentelor electrice

 

111

Servicii executate cu uleinite

1041- Fabricarea uleiurilor si grăsimilor

9600

9600

9600

 

2053- Fabricarea uleiurilor esenţiale

 

112

Servicii executate de bucătari

1085- Fabricarea de mncăruri preparate

9600

9600

9600

 

5629- Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

 

113

Servicii de pompe funebre

9603- Activităţi de pompe funebre şi similare

11000

10000

9600

 

114

Servicii executate de instructori auto

 

8553- Scoli de conducere (pilotaj)

12500

12500

12500

 

115

Servicii executate in agricultura

manual

 

0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetala

9600

9600

9600

 

116

Servicii executate in agricultura cu

mijloace mecanice

 

0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetala

13000

11000

10000

 

117

 

Servicii executate de rectificatori,

sculeri, matriţeri, sudori, machetişti,

fierari-betonişti, tinichigii

2562- Operaţiuni de mecanica generală
2573- Fabricarea uneltelor

9600

9600

9600

 

 

2591- Fabricarea de recipient!, containere şi alte produse similare din oţel

 

2592- Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

 

2594- Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de
nituri şi şaibe

 

2599- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 

118

Servicii executate de sobari, de

teracotari, coşari

2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramica

12000

11000

10000

 

4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de ncălzire si de aer condiţionat

 

4329- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

 

4399- Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

8122- Activităţi specializate de curăţenie

 

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

 

119

Servicii de spălătorie si curăţătorie a
produselor textile şi din blănuri

9601- Spălarea si curăţarea (uscata) articolelor textile şi a produselor din
blana

10000

9600

9600

 

120

Servicii de

tinichigerie,vopsitorie,electricitate auto

3312- Repararea maşinilor

12000

11000

9600

 

4520- ntreţinerea şi repararea autovehiculelor

 

121

Servicii de spălătorie auto, lustruire si

ceruire auto

4520- ntreţinerea şi repararea autovehiculelor

11000

10000

9600

 

8122- Activităţi specializate de curăţenie

 

122

Servicii de vnzare ziare, reviste, crti

4761- Comerţ cu amănuntul al cărţilor, in magazine specializate

9600

9600

9600

 

4762- Comerţ cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in
magazine spacializate

 

4789- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri si pieţe al altor produse

 

4799- Comerţ cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor,
chioşcurilor si pieţelor

 

123

Servicii de supraveghere şi ngrijire

copii sau alte persoane aflate la

nevoie

8891- Activităţi de ngrijire zilnica pentru copii

9600

9600

9600

 

8899- Alte activităţi de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.

 

8810- Activităţi de asistenta sociala, fara cazare, pentru bătrni si pentru
persoane aflate in Incapacitate de a se ngriji singure

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Servicii executate n domeniul
informaticii, altele dec
t cele care
genereaz
ă drepturi de autor sau
drepturi conexe drepturilor de autor

6202 - Activităţi de consultanţă n tehnologia informaţiei

6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de
calcul

22000

18000

16000

125

Tăiat lemne cu ferestrau portabil sau

circular

1610- Tăierea si rindeluirea lemnului

9600

9600

9600

1629- Fabricarea altor produse din lemn

126

Taiere si şlefuire piatra

2370- Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

9600

9600

9600

127

Ţesut covoare, presuri

1393- Fabricarea de covoare si mochete

9600

9600

9600

128

Tescuire

1032- Fabricarea sucurilor de fructe si legume

9600

9600

9600

 

1102- Fabricarea vinurilor din struguri

1103- Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermantare

129

Tocilarie

2562- Operaţiuni de mecanica generală

9600

9600

9600

9529- Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9609- Alte activităţi de servicii n.c.a.

130

Transporturi de mărfuri si persoane

cu mijloace de transport cu tracţiune
animala

4941- Transporturi rutiere de mărfuri

9600

9600

9600

5221- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

131

Transporturi de mărfuri si persoane
cu mijloace de transport cu trac
ţiune

mecanica

4941- Transporturi rutiere de mărfuri

12500

12500

12500

5221- Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

132

Transport auto cu taxiuri pentru
m
ărfuri si persoane, mai puţin cea
efectuata in regim de maxi-taxi

4932- Transporturi cu taxiuri

11500

10500

9600

133

Transporturi de pasageri si/sau marfa

pe cai navigabile interioare

5030- Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare

12500

12500

12500

5040- Transportul de marfă pe cai navigabile interioare

134

 

Vulcanizare

2211- Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; resaparea si refacerea
anvelopelor

9600

9600

9600

4520- ntreţinerea si repararea autovehiculelor

135

Vopsire, emailare si cositorie

2561 - Tratarea si acoperirea metalelor

9600

9600

9600

NOTĂ

1.   Se va aplica norma de venit de la locul desfăşurării activităţii.

2.   Conform prevederilor de la alin. (2'^1) al art. 49, norma de venit pentru fiecare activitate independentă nu poate fi mai mică dect salariul de bază
minim brut pe ţară garantat n plată, n vigoare la momentul stabilirii acesteia, nmulţit cu 12 (adică 80O lei/lună - conform HG nr. 23/2013).

3.   Limitarea de la pot. 2 se aplică şi n cazul n care activitatea se desfăşoară n cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind
stabilită pentru fiecare membru asociat.

4.   n cazul n care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care generează venituri comerciale, pe perioade mai mici dect anul


calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel nct să reflecte perioada de an calendaristic n care a fost desfăşurata
activitatea respectivă.

5. Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează venituri comerciale, venitul net din aceste activităţi se stabileşte
prin nsumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.

6. n cazul n care un contribuabil desfăşoară o activitate care se regăseşte in Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se determina pe
baza normelor de venit,
şi o altă activitate independentă, venitul net anual se va determina pe baza contabilităţii n partidă simplă, confornn art. 48.

7. Menţionăm că Nomenclatorul activităţilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de
contribuabilii cerea realizeaz
ă venituri comerciale, afost aprobat prin OMFP nr. 2875/2011, publicat in M.O. nr. 871/09.12.2011, astfei cum a fost
modificat prin OIVIFP nr. 3022/2011, publicat n M.O. nr. 931/29.12.2011.

COEFICIENŢII DE CORECŢIE A NORMELOR DE VENIT - MAJORARE

n conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit
pentru anul 2014 SE MAJOREAZĂ astfel:

 

I.Activitatea pentru care este autorizata

 

persoana fizica sau ntreprinderea
Individuala se desf
ăşoară cu

 

personal incadrat cu contract individual

 

de munca

25% - pentru fiecare salariat

2. Activitatea se desfăşoară n cadrul

 

unei asocieri fara personalitate juridica

Norma de venit este stabilita pentru fiecare membru asociat

3. Contribuabilul desfăşoară doua sau

 

mai multe activităţi care se regăsesc in
Nomenclator

Venitul net reprezintă suma cuantumului normelor de venit corespunzătoare
fiecărei activităţi

COEFICIENŢII DE CORECŢIE A NORMELOR DE VENIT - REDUCERE

n conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, normele de venit
pentru anul 2014 SE-REDUC astfel:

 

1. Vrsta contribuabililor

30% - pentru femei cu vrsta ntre 55 şi 60 ani şi bărbaţi cu vrsta ntre 60 şi

 

65 ani

 

40% - pentru femei cu vrsta ntre 60 şi 65 ani şi bărbaţi cu vrsta ntre 65 şi

 

70 ani

 

50% - pentru femei cu vrsta peste 65 ani şi bărbaţi cu vrsta peste 70 ani


|2. Timpul afectat desfăşurării activităţii

25%

 

20%
- pentru contribuabilii care au calitatea de salariat cu contract de muncă cu timp integral, pe bază de documente care să justifice această calitate

- pentru contribuabilii care au calitatea de elev sau student, pe bază de documente care sa justifice această calitate

3. Starea de handicap sau de invaliditate

20%-

 

40%

- pentru contribuabilii cu handicap accentuat, pe bază de documente
care s
a justifice această stare

- pentru contribuabilii cu handicap grav, pe bază de documente care sa justifice această stare

 

 

 

 

 

4. Activitatea se defăşoară ntr-un spaţiu
proprietate a contribuabilului sau
nchiriat

10%

 

- pentru contribuabilii care şi desfăşoară activitatea ntr-un spaţiu inchiriat, conform contractului de nchiriere ncheiat ntre părţi

Alte precizări:

 

- se aplica mai Intai corectările de majorare a normei si apoi cele legate de
reducerea normei

- in cazul asocierilor fara personalitate juridica, corectarea normei se
efectueaz
ă prin aplicarea coeficienţilor de corecţie pentru fiecare membru
asociat

-corectările referitoare la vrstă se efectuează ncepnd cu anul următor
celui n care contribuabilul a mplinit numărul de ani care i permite
reducerea normei

-corectările referitoare la starea de handicap se efectuează ncepnd cu luna
următoare depunerii documentelor justificative

-corectările referitoare la salariaţi se efectuează ncepnd cu luna următoare
ncheierii/desfacerii contractului individual de muncă

-corectările referitoare la elevi şi studenţi se efectuează ncepnd cu luna
următoare depunerii documentelor justificative